Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
13 เม.ย. 54 - 13 เม.ย. 54

ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
รอบเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดทองบ่อ ตำบลเสากระโดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 เมษายน 2554กิจกรรม  
ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง และชมประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ
การแต่งกายแบบมอญ ร่วมทำบุญ ตักบาตรแบบมอญ สรงน้ำพระจากรางไม้ไผ่ ที่วัดทองบ่อ
กลับขึ้นด้านบน