Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2554
3 เม.ย. 54 - 5 เม.ย. 54

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2554
" 1 มหัศจรรย์ 2 ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุ้ง "
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2554บุรีรัมย์ -จังหวัดบุรีรัมย์ จัด"หนึ่งมหัศจรรย์ สองศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง" ในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 3 - 5 เม.ย.นี้ ยิ่งใหญ่ พร้อมเชิญพิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ แสงพระดวงอาทิตย์ขึ้น ส่องตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ชมการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมชุดใหม่ "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมศิลปากร กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2554 ขึ้นในวันที่ 3 - 5 เมษายน นี้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่มีการจัดสืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในปี 2554 นี้ จะจัดให้มีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องานว่า "หนึ่งมหัศจรรย์ สองศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง" เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะปราสาทหินพนมรุ้งให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วย

กิจกรรมสำคัญโดดเด่น ที่จัดให้มีขึ้นภายในงาน เช่น
- การชมแสงอาทิตย์ส่องลอด 15 ประตูของปราสาทพนมรุ้ง
(ดวงอาทิตย์ขึ้น วันที่ 3 - 4 - 5 เมษายน 2554 เวลา 06.00 น.)
- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย
- ชมริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และ นางจริยา นำเครื่องบวงสรวงประกอบด้วย เทพพาหนะทั้ง 10 นางสนมกำนัล เหล่าทหาร ข้าทาสบริวาร ดำเนินผ่านเสานางเรียงประดับด้วยโคมไฟและธงทิวยิ่งใหญ่อลังการ
- การแสดง แสง เสียง ชุด "งานรมยคีรีราตรีแห่งวนัมรุง"
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเนอร์
- การแสดงตลาดนัดโบราณและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์
- พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน

นอกจากนั้น ในวันที่ 3 - 5 เม.ย. จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์มหัศจรรย์โดยมีแสงพระอาทิตย์ ส่องตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ผ่านศิวลึงค์ ซึ่งอยู่กลางปราสาทองค์ประธาน ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้ง เพียงปีละ 4 ครั้ง เท่านั้น นับว่าเป็นการรับพลังแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองช่วงหน้าร้อนนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับปีนี้จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น ดังนี้

ครั้งที่ 1  ดวงอาทิตย์ตก ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 5 - 6 - 7 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ดวงอาทิตย์ขึ้น ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 3 - 4 - 5 เมษายน
ครั้งที่ 3  ดวงอาทิตย์ขึ้น ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 8 - 9 - 10 กันยายน 
ครั้งที่ 4  ดวงอาทิตย์ตก ตรง 15 ช่องประตู ในวันที่ 5 - 6 - 7 ตุลาคม


กำหนดการ
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2554 " 1 มหัศจรรย์ 2 ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง " The Miracle & Sacred of Phnom Rung
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2554ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554
เวลา 08.30 น. 
- ตั้งเครื่องบวงสรวง ณ บริเวณด้านหน้าปราสาทพนมรุ้ง
- หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธี นั่งประจำที่บริเวณพิธี
เวลา 08.45 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธานี สามารถเหลือง) ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- พราหมณ์นำประกอบพิธีบวงสรวง / ผู้ร่วมพิธีนั่งภาวนาจนเสร็จพิธี
เวลา 13.00 น.
- ประกอบพิธีบวงสรวง (รอบที่ 2) สำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป
- พราหมณ์นำประกอบประกอบพิธีและนั่งภาวนาจนเสร็จพิธี
เวลา 14.00 น.
- ขบวนแห่พระนางภูปตินธรลักษมีเทวี และเทพพาหนะทั้งสิบ
- พิธีเปิดงาน "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2554"
โดยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร (ฯพณฯ นายชัย ชิดชอบ)
เวลา 19.00 น.
- การแสดงแสง สี เสียง งาน "รมยคีรีราตรีแห่งวนัมรุง"

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554
เวลา 08.30 น.
- ตั้งเครื่องบวงสรวง ณ บริเวณด้านหน้าปราสาทพนมรุ้ง
- ประชาชนผู้สนใจทั่วไปนั่งประจำที่บริเวณพิธี
เวลา 09.00 น.
- พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง / ผู้ร่วมพิธีนั่งภาวนาจนเสร็จพิธี
เวลา 13.00 น.
- ประกอบพิธีบวงสรวง (รอบที่ 2) สำหรับประชาชนที่สนใจทั่วไป
- พราหมณ์นำประกอบประกอบพิธีและนั่งภาวนาจนเสร็จพิธี
เวลา 18.00 น.
- การแสดงแสง สี เสียง งาน "รมยคีรีราตรีแห่งวนัมรุง" จนเสร็จสิ้น


ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 1957
ททท.สุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8


กลับขึ้นด้านบน