Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันฉลองแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุนารี
23 มี.ค. 54 - 3 เม.ย. 54

งานวันฉลองแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุนารี
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๔จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรือ งานย่าโม ถือเป็นงานที่จังหวัดนครราชสีมา และ ชาวนครราชสีมา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะการเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม

ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานที่น่าสนใจมีมากมาย อาทิ ขบวนแห่ของดีเมืองโคราช การรำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีโดยกลุ่มสตรีชาวโคราช กว่า ๑๐,๐๐๐ คน(ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔) พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีโดยพราหมณ์ราชสำนักราชวัง นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วเมืองโคราช / การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองโคราช เทศกาลอาหารพื้นเมือง / กิจกรรมถนนย้อนยุคเมืองโคราช การแสดงแสง สี เสียง ย่าโมพญาเมือง การประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดนางสาวนครราชสีมา การประกวดร้องเพลง การประกวดผ้าไหม การประกวดอาหารพื้นเมือง การประกวดแมวโคราช ฯลฯ การแสดงมหรสพ จากศิลปินที่มีชื่อเสียง ชมฟรีตลอด ๑๒ วัน ๑๒ คืน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๓๗๙๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๔๘๔๒ เทศบาลนครนครราชสีมา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๕๙๓๓,๐ ๔๔๒๓ ๔๗๖๓

กลับขึ้นด้านบน