Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
5 มี.ค. 54 - 5 มี.ค. 54

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ถ.ชายกว๊าน อ.เมือง  จ.พะเยา
วันที่ 5 มีนาคม 2554กิจกรรม
- พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ทำการปกครอง  จ.พะเยา โทร. 0 5444 9601 ต่อ 26731กลับขึ้นด้านบน