Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง
18 มี.ค. 54 - 19 มี.ค. 54

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจ้าดอยตุง
วัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง และบริเวณลานพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2554กิจกรรม
วันขึ้น 14 ค่ำ
 -กิจกรรมการปฎิบัติธรรม 
 - ขบวนเดินจาริกแสวงบุญ 
 - พิธีอัญเชิญน้ำทิพย์สรงพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง

วันขึ้น 15 ค่ำ
 - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 - พิธีนมัสการและสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  โทร 0 5371 7420
ศึกษาธิการ อ.แม่สาย โทร. 0 5373 1842
ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674 - 5


กลับขึ้นด้านบน