Facebook Twitter
gPlus 
-

งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
12 มี.ค. 54 - 15 มี.ค. 54

งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ภูเก็ต
วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2554การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  การจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ที่ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทรสามารถปกป้องเมืองถลางจากข้าศึกไว้ได้

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง***กลับขึ้นด้านบน