Facebook Twitter
gPlus 
-

งานโลกทะเลชุมพร
1 มี.ค. 54 - 31 มี.ค. 54

งานโลกทะเลชุมพร
วันที่ 1-31 มีนาคม 2554


กิจกรรมท่องเที่ยวทะเลชุมพร กิจกรรมดำน้ำชมปะการัง กิจกรรม Music On The Beach กิจกรรม Big Cleanning Day


โปรดตรวจสอบกำหนดการจัดงานอีกครั้งก่อนการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
โทร. 0 7750 3035
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
โทร. 08 1968 6533

กลับขึ้นด้านบน