Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
5 มี.ค. 54 - 7 มี.ค. 54

งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2554


ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ชมขบวนแห่พระอุปคุต  ขบวนแห่ข้าวพันก้อน แห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน   ชิมข้าวปุ้น งานพาแลง และการแสดงแสง- เสียง


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง***กลับขึ้นด้านบน