Facebook Twitter
gPlus 
-

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
15 ก.พ. 54 - 19 มี.ค. 54

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2554ชมการแสดงแสง - เสียง และสื่อผสม
กิจกรรมเชิดสิงโตและมังกร
พิธีลุยน้ำ - ลุยไฟ
ขบวนแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
งานมหกรรมอาหาร 3 วัฒนธรรม


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง***กลับขึ้นด้านบน