Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีนบพระเล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท
17 ก.พ. 54 - 20 ก.พ. 54

งานประเพณีนบพระเล่นเพลงในแผ่นดินพระเจ้าลิไท
จ.สุโขทัย
วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2554


ชมขบวนแห่นมัสการพระบรมธาตุ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมทางศาสนา การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงประกอบแสง - เสียง


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง***
ททท.กำแพงเพชร 0 5561 6228-9กลับขึ้นด้านบน