Facebook Twitter
gPlus 
-

ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011
2 ก.พ. 54 - 6 ก.พ. 54

ราชบุรีไชน่าทาวน์ 2011
เมืองราชบุรี
วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2554กิจกรรม
- ชมขบวนแห่ราชบุรีไชน่าทาวน์
- การแสดงม่านน้ำ และพลุดอกไม้ไฟ
- ชมการแสดงแสงสีเสียง ชุด ราชบุรี...มหานทีปฐพีก้องเกริกไกร
- ชมการแสดงจากเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- การประกวดมิสเตอร์/ มิสไชน่าทาวน์, และการประกวดตี๋น้อย/ หมวยน้อยไชน่าทาวน์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 0 3233 7688
ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005 - 6


กลับขึ้นด้านบน