Facebook Twitter
gPlus 
-

ภูเก็ต บลูส์ เฟสติวัล
25 ก.พ. 54 - 26 ก.พ. 54

ภูเก็ต บลูส์ เฟสติวัล
จ.ภูเก็ต
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554ขอเชิญทุกท่านผู้มีดนตรีในหัวใจ ชมการรวมตัวครั้งใหญ่ของศิลปินบลูส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 2 วง มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ทุกท่านผู้รักดนตรีบลูส์กลับขึ้นด้านบน