Facebook Twitter
gPlus 
-

“ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
4 ก.พ. 54 - 8 ก.พ. 54

"ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
จ.อยุธยา
วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2554กิจกรรม
- ไหว้เจ้าจากศาลเจ้าทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- พิธีเปิดงานและชมขบวนแห่เจ้าเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
- การประกวดรถขบวนแห่เอกลักษณ์จีน
- การประกวดโคมไฟจีน (เต็งลั้ง)
- การประกวดหนูน้อยไชน่าทาวน์ และมิสไชนีส
- การประกวดแต่งกายจีน
- การแสดงทางวัฒนธรรมจากเขตปกครองตนเองซินเกียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- การแสดงมังกรทอง - สิงโต และการแสดงอุปรากรจีน
- ชมการประดับโคมไฟจีนตลอดการจัดงาน
- ชมและชิมการออกร้านอาหาร และเลือกซื้อสินค้า OTOP ราคาถูก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมวัฒนธรรมไทยจีนกรุงเก่า (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย) โทร. 0 3524 4451


กลับขึ้นด้านบน