Variety Update :

รหัสลับคอร์รัปชั่นรหัสลับคอร์รัปชั่น
โดย แพรวสำนักพิมพ์
ราคา 260 บาท


รวม 22 เรื่องสั้นจาก 11 นักเขียนรางวัลซีไรต์ (นักเขียนกิตติมศักดิ์) และ 11 นักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีผลงานโดดเด่น ร่วมสร้างสรรค์งานเขียนสะท้อนปัญหาการโกงในหลากมิติหลายมุมมอง นำเสนอระดับความเข้มข้นของปัญหาแตกต่างกันไป โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทย กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการโกง ขจัดการโกงให้สิ้นซาก และสร้างจิตสำนึกใหม่ “คนไทย...ไม่โกง” ให้ลูกหลานยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป


นักเขียนกิตติมศักดิ์ที่เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ 11 คน ได้แก่ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ประภัสสร เสวิกุล ไพฑูรย์ ธัญญา วินทร์ เลียววาริณ บินหลา สันกาลาคีรี เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ปราบดา หยุ่น วัชระ สัจจะสารสิน ชาติ กอบจิตติ อุทิศ เหมะมูล และอัศศิริ ธรรมโชติ


และนักเขียนรุ่นใหม่อีก 11 คน ได้แก่ วรวิช ทรัพย์ทวีแสง อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ วุฒินันท์ ชัยศรี อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ เกริกศิษฎ์ พละมาตร์ ปองวุฒิ รุจิระชาคร ชุติเดช ยารังสี ไมเคิล เลียไฮ แสงทิวา นราพิชญ์ จรัล มานตรี และนิธิ นิธิวีรกุล รวมทั้งหนังสั้นจาก 10 ผู้กำกับชื่อดังในฐานะผู้กำกับหนังสั้นกิตติมศักดิ์ และผู้กำกับรุ่นใหม่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งสัญญาณว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เครือข่ายในการทำงานทุกระดับในทุกภาคสังคม ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: