Variety Update :

อติเทพอติเทพ
ผู้แต่ง
ภูเตศวร
สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม
หมวด นิยายไทย
ราคา 600 บาท
แนะนำ : คลื่นมนุษย์...เคลื่อนเข้า เผชิญกัน
สองฝั่ง...มุ่งโรมรัน ซึ่งหน้า
เภรีศึก...สังข์ชัยบัน- ลือ สีหนาท
เตรียมโหมฮือ...เข่นฆ่า ล่าล้าง เผ่าพันธุ์

แสนยานุภาพอันเกรียงไกรมหาศาล ด้วยเหล่าม้าศึก เหล่าคชาชาติ และรถศึก ยามย่ำผ่านหยั่งลงแผ่นดินอีกฟากฝั่งมหานทียมุนา สะเทือนเลื่อนลั่น
ฝ่ายหนึ่ง...ราชาคือผู้เป็นใหญ่ ต้องไม่ค้อมเศียรศิโรราบให้แก่ความไม่ถูกต้อง มิรบก็ต้องเสียศักดิ์ เสื่อมเกียรติยศ สูญเสียเแผ่นดิน
ฝ่ายหนึ่ง...ข้าคือองค์อติเทพ อวตารแห่งพระการตติเกยะ เทพเจ้าแห่งสงคราม เทวบุตรในพระเคารี แลองค์พระปรเมศวร จุติลงสู่ครรภ์มนุษย์ เพื่อภารกิจ 'รวบรวม' แผ่นดินชมพูทวีปให้เป็นหนึ่งเดียว

มหาสงครามระหว่างวิทรรภ์ผู้รุกราน กับเกาศามพี มหานครอันสงบศานติมายาวนาน อุบัติขึ้นอย่างมิอาจเป็นอื่น ผลจะลงเอยเยี่ยงใด นคราใดจะแพ้พ่ายฤามีชัยะ ยามนี้ยากจะคาดเดา หากสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจจะความจริง สิ่งนั้นคือ ‘ชะตากรรมของมนุษยชาติ' มากมายถูกกำหนดแล้วจากมหาสงครามนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: