Variety Update :

ผีสางคางแดง

   ผีสางคางแดง
   ผู้แต่ง : สฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
   สำนักพิมพ์มติชน
   หมวด : ศาสนา -- ปรัชญา
   ราคา 150 บาท


   เรื่องภูตผีปีศาจหรือโลกหลังความตาย ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผล จนบางคนกล่าวว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ

   รายละเอียด
   เรื่องภูตผีปีศาจหรือโลกหลังความตาย ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุผล จนบางคนกล่าวว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ แต่ในอีกมิติหนึ่งกลับเป็นอุบายสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนให้อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยศีลธรรมที่สอดแทรกอยู่ในศรัทธา ก่อรูปเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่หลอมรวมความสามัคคีในชุมชนไว้ด้วยกัน "ผีสางคางแดง" ได้รวบรวมเรื่องผีๆ จากตำนานท้องถิ่นไทย และเรื่องราวในสมัยพุทธกาล โดยแสดงบทบาทของผีที่มีอิทธิพลต่อคนและชุมชนอย่างไรบ้าง รวมถึงเรื่องของเทวดา ท้าวจตุโลกบาล และพ่วงด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมและการระลึกชาติ หนังสือเล่มนี้จึงให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ถ่ายทอดเนื้อหาโดยอาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก นักวิชาการคนสำคัญด้านพุทธศาสนาบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: