Variety Update :

ออสเตรเลียใช้กล้องตรวจจับคนใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นที่แรกของโลกออสเตรเลียใช้กล้องตรวจจับคนใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นที่แรกของโลก

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ของออสเตรเลียกลายเป็นสถานที่แรกของโลกที่ใช้งานกล้องตรวจจับคุณภาพสูงเพื่อจัดการกับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 62 หน่วยงานด้านคมนาคมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลีย ได้นำกล้องตรวจจับโทรศัพท์มือถือออกมาใช้งาน โดยกล้องชนิดนี้จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  เพื่อตรวจสอบภาพถ่ายและตรวจจับการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย

ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนก่อนในช่วง 3 เดือนแรก แต่ถ้ายังฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกปรับเป็นเงินประมาณ 7,050 บาท แต่หากใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถผ่านเขตโรงเรียนจะถูกปรับประมาณ 9,360 บาท และถูกตัดคะแนนในใบขับขี่ด้วย


รัฐนิวเซาท์เวลส์นับเป็นสถานที่แรกของโลกที่นำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน เพื่อจัดการกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย เปิดเผยว่า จากการทดสอบใช้งานระบบกล้องตรวจจับนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีผู้กระทำความผิดมากกว่า 100,000 คน

ขณะที่สถิติผู้เสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปีนี้มีถึง 329 คน โดยทางรัฐตั้งเป้าจะลดตัวเลขดังกล่าวลงให้ได้ร้อยละ 30 หลังจากการใช้มาตรการนี้ภายในปี 2564


 


 


ที่มา  news.thaipbs


 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: