Facebook Twitter
gPlus 
-

"พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง" โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

|
ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

"พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง"

" .. ในพุทธศาสนานี้ "สอนให้รู้ตัวเอง สอนให้แก้ไขตัวเอง สิ่งนี้สำคัญที่สุด" การรู้ตัวตนเองเห็นตนเองไม่มีการกระทบคนอื่น "ถ้าเพ่งออกภายนอกเป็นเรื่องเพ่งออกไปถึงคนอื่น โดยมากมักจะยกโทษคนอื่น"

แต่ก็ดีเหมือนกันเพ่งออกภายนอก "เพื่อให้เป็นคติแยกแตกต่างในการที่เห็นสิ่งเหล่านั้น เห็นเขาไม่ดีเราพิจารณาน้อมเข้ามาถึงตัวของเรา" เราเป็นขนาดไหน เราเป็นอย่างเขาไหม เทียบเคียงลองดู ครั้นถ้าหากว่าไม่เป็นก็พ้นไปได้ ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นก็ควรที่จะแก้ไข

นี่ .. ถ้าเห็นโทษคนอื่นให้เห็นอย่างนี้ "เมื่อเห็นคนอื่นทำดี เรามาเพ่งลองดูตัวของเรา ดีไหมตัวของเรา อย่างเขาเป็นไหม" เป็นอย่างเขาแล้วเราก็ดีไป ถ้าไม่เป็นอย่างเขาแล้ว เราก็แก้ไขตัวของเรา อันนี้เพ่งออกภายนอกมีประโยชน์อย่างนั้น .. "


ที่มา dhammajak.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

'พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง' โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

'พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง' โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"พุทธศาสนา สอนให้รู้ตัวเอง" " .. ในพุทธศาสนานี้ "สอนให้รู้ตัวเอง สอนให้...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) ความ แก่หง่อมของร่างกาย ยิ่งแก่เท่าไร...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) สังขาร ย่อมแตกสลายดับไป แต่ธรรมย่อมทร...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) อนึ่ง ตัวของเราเกิดมาเป็นกาย สิทธิดี...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์และสัตว์ ตล...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะ เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ โดยพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) พอท่านจับหนังสือเล่มนี้...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ

ธรรมะจาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ

ธรรมะ จาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่ เพราะเหตุที่นิสั...

SHAREความคิดเห็น
ของไม่มีสาระ คำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ของไม่มีสาระ คำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ธรรมะ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีทุกข์อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ทุกข์อันอื่นมันจะเกิดขึ้นใหม่ต่อไปอีก...

SHAREความคิดเห็น
จิตใจเป็นบ่อเกิดของพุทธศาสนา โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

จิตใจเป็นบ่อเกิดของพุทธศาสนา โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

มูลของศาสนาเบื้องต้นเกิดจากจิตจากใจ จิตใจเป็นบ่อเกิดของพุทธศาสนา

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน