Facebook Twitter
gPlus 
-
New Ribbon
เปิดใช้ปีหน้า ทางหลวงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก

เปิดใช้ปีหน้า ทางหลวงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก

ทางหลวงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลก ระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองจี่หนาน

กลับขึ้นด้านบน