Facebook Twitter
gPlus 
-

๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ ที่เสถียรธรรมสถาน

|๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ ที่เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดทำโครงการ ‘๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ’ เพื่อร้อยเรียงความดี  ความงาม  ความจริง  ของพสกนิกรชาวไทย ออกมาเป็น ‘อนุสาวรีย์ที่มีชีวิต’ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสาระสำคัญของโครงการนี้ คือการรวมพลัง ปลุกหัวใจสามัคคีของผู้รับใช้หรือหัวใจโพธิสัตว์ในคนไทยทุกคนให้มาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งความดี ให้ประเทศชาติและสังคมไทยสุขสงบ
 
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นวันที่เราเหล่าพสกนิกรไทยจะระลึกถึงพระองค์ท่านในการทรงงานอย่างหนักด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จึงเป็นวาระอันเป็นมงคลในการเปิดตัวโครงการ ‘๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ’ โครงการที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ทันที โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ ๗ คนต้นทางความดี มาร่วมตั้งมั่น เป็นแม่แบบแห่งความดีให้กับสังคมไทย
- แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
- พี่ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
- คุณหนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา
- คุณแต้ว ณฐพร เตมีรักษ์
- คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์
- เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค
- คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร

และในงานนี้ เด็กๆ และครอบครัวกว่า ๓,๐๐๐ ชีวิต ได้มาร่วมเปล่งเสียงร้องเพลง ‘พระราชาในนิทาน’   ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามือ ซึ่งบทเพลง  ‘พระราชาในนิทาน’ นับเป็นหนึ่งตัวอย่างของการทำงานในโครงการ ‘๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ’ ที่ได้การตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเป็นแรงขับเคลื่อนของอาสาสมัคร ๑ ใน ๗๐ ล้านความดีที่รวมตัวกันนำความสามารถที่แตกต่าง มาลงแขก ลงขัน ลงทุนร่วมกัน กล่าวได้ว่าเขาเหล่านั้นคือ ‘อนุสาวรีย์มีชีวิต’ ที่ทำให้บทเพลง  ‘พระราชาในนิทาน’ เข้าถึงหัวใจของเด็กๆ และทำให้พวกเขาได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า “กิจกรรม ‘๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ’ เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทุกผู้คน ทุกเพศ วัย ชนชั้น วรรณะ สีผิว และทุกศาสนา  มารวมตัวกันทำความดี เพื่อเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้จะทรงอยู่ตลอดไปในหัวใจของเรา อยู่ในลมหายใจแห่งสติปัญญาที่เราซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสจากการทรงงานอย่างหนักของพระองค์ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม  เมื่อพระองค์ทรงคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติ เราก็จะครองใจของเราโดยธรรมสืบต่อไป
 “การจะทำให้คนมีโอกาสเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตมีอยู่มากมาย เช่นถ้าเราลุกขึ้นมาแค่หยุดชั่ว หยุดความมักง่าย ก็จะสามารถเปลี่ยนกรรมของเราจากอกุศลให้เป็นกุศลได้ กุศลใดที่ทำได้ยาก แล้วยังไม่เคยเกิดเลย ก็เพียรอีกนิดให้มันเกิดขึ้น โดยดูพระองค์ท่านเป็นครู พระองค์ทรงทดลองแล้วทดลองอีก ทำแล้วทำอีกจนกระทั่งพวกเราสุขสบาย ดังนั้น เราก็ต้องรักษาใจของเราให้มั่นคง เพราะคนทุกคนสามารถเป็นต้นแบบแห่งความดี และก่อให้เกิดกระแสแห่งความดีสืบไปในสังคมไทย”

ดั่งตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต   เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ความว่า “คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก...สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี”
 
หลังจากวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เสถียรธรรมสถาน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขอเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘๗๐ ปี ๗๐ ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ’ ง่ายๆ เพียงเขียนเรื่องราวความดีของท่านในหน้าเฟสบุ๊ก เปิดโพสต์เป็นสาธารณะ และแฮชแท็ก #70ปี70ล้านความดี  มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ให้ประเทศชาติเข้มแข็งด้วยความดี และร่วมเป็นหนึ่งใน ‘อนุสาวรีย์มีชีวิต’ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยใจภักดีตราบนานเท่านาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน