Facebook Twitter
gPlus 
-
|เทศกาลน้ำ เป็นเทศกาลประจำปีของประเทศกัมพูชา โดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาว การแสดงพลุดอกไม้ไฟ และขบวนพาเหรด บริเวณทะเลสาบ "โตนเลสาบ"


เทศกาลน้ำ เป็นเทศกาลประจำปีของประเทศกัมพูชา ที่จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือนพฤศจิกายน ซึ่งทางการกัมพูชาประกาศให้เป็นวันหยุด 3 วัน เทศกาลนี้คล้ายประเพณีลอยกระทงของไทย โดยประเพณีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ำโขง และทะเลสาบโตนเลสาบ ที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชาวกัมพูชา เพราะน้ำในแม่น้ำโขงเมื่อขึ้นสูง จะไหลไปที่ทะเลสาบ เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนในเดือนพฤศจิกายน น้ำในทะลสาบลดต่ำลง ทำให้น้ำไหลลงกลับสู่ลำน้ำโขงอีกครั้ง ชาวกัมพูชาจะร่วมกันลอยทุ่นที่ประดับด้วยดวงไฟ ไปตามแม่น้ำโขง

ขณะที่การแข่งเรือ เป็นการรำลึก ถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงศตวรรษที่ 12 ในยุคเมืองพระนคร อาณาจักรเขมรที่กำลังรุ่งเรืองมีชัยเหนืออาณาจักรจาม ในการสู้รบทางเรือ

ในปีนี้ เทศกาลและการแข่งเรืออย่างเป็นทางการ เริ่มขึ้นวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน บริเวณแม่น้ำโขง ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์ ในกรุงพนมเปญ โดยมีสมเด็จพระนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ร่วมด้วยนายฮุนเซน นายกรัฐมนตรี นายเฮง สัมริน ประธานรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐบาล


ที่มา http://www.thaipbs.or.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

'เทศกาลน้ำ' ของกัมพูชา

'เทศกาลน้ำ' ของกัมพูชา

เทศกาลน้ำ เป็นเทศกาลประจำปีของประเทศกัมพูชา โดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาว การแสดงพลุดอกไม้ไฟ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน