Facebook Twitter
gPlus 
-

เคนยาแก้กฎหมายให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน

|

เคนยา


ประธานาธิบดีเคนยาลงนามในกฎหมายสมรสฉบับใหม่ ซึ่งมีผลให้ชายชาวเคนยาสามารถแต่งงานใหม่และมีภรรยาได้หลายคน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาคนปัจจุบัน

นายอูฮูรู เคนยัตตา ประธานาธิบดีเคนยา ลงนามในกฎหมายสมรสฉบับใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา กฎหมายฉบับนี้ระบุให้ชายชาวเคนยาสามารถแต่งงานใหม่กี่ครั้งก็ได้ หากสามารถหาเลี้ยงภรรยาเหล่านั้นได้ และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาคนปัจจุบัน  แต่ในทางกลับกันหญิงชาวเคนยากลับได้รับอนุญาตให้สามีเพียงคนเดียวเท่านั้น

กฎหมายดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะจากสมาชิกรัฐสภาหญิงของเคนยาที่มองว่า กฎหมายดังกล่าวสร้างปัญหาสังคมและความร้าวฉาวในครอบครัว แต่บรรดาสมาชิกรัฐสภาชายให้เหตุผลสนับสนุนว่ากฎหมายนี้เป็นสิทธิของชายชาวเคนยาที่พึงได้รับตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวแอฟริกัน ขณะที่ พระคำภีร์ไบเบิ้ลก็มิได้กำหนดห้ามผู้ชายมีภรรยาหลายคน

โดยกฎหมายฉบับนี้จะให้ขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวของชนเผ่าในเคนยากลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงข้ามกับกฎหมายสมรสฉบับก่อนที่ถูกตราขึ้นในสมัยที่เคนยายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งเจ้าอาณานิคมไม่เข้าใจบริบทของวัฒนธรรมชนเผ่าที่ผู้ชายสามารถภรรยาได้หลายคนข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน