Facebook Twitter
gPlus 
-
|


หนังสือ หูตั้ง หมาระลึกชาติ
โดย มาลี สร้อยพิสุทธิ์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
หมวด : ลัทธิ/ความเชื่อ/ศาสนา
ราคา 169 บาท

รายละเอียด : พบกับเรื่องจริงของนายทหารเรือผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ จากเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ด้วยวิบากกรรมทำให้นายพลต้องมาเกิดเป็น "สุนัข" และตายจากสุนัขไปเป็นเทวดา

"หูตั้ง หมาระลึกชาติ" เป็นเรื่องราวที่ผู้คนให้ความสนใจและตั้งข้อสงสัยกันมาก ว่าเป็นไปได้หรือที่สุนัขจะระลึกชาติและสื่อสารได้ถึงอดีตชาติของตน อีกทั้งเมื่อตายจากร่างสุนัขไปแล้วยังไปเกิดใหม่เป็นเทวดาอีกด้วย เรื่องราวเช่นนี้อาจเชื่อได้ยาก และยากที่จะหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่เชื่อหรือไม่ว่า พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าถึงเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้ว จริงหรือมั่ว ชัวร์หรือไม่ เรื่องนี้คุณต้องพิสูจน์!! ติดตามหลักฐานและพยานบุคคลด้วยตนเองในหนังสือเล่มนี้!

ในสมัยก่อนที่ดิฉันจะเข้าศึกษาพระอภิธรรมนั้น แม้จะมีความเชื่อที่ได้รับการอบรมจากผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริง การกระทำบุญหรือกระทำบาปมีผลต่อเราในชาติหน้าภพหน้า และสิ่งใดที่เราได้ประสบกันอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ ก็คือผลจากการกระทำของเรานทั้งบุญทั้งบาปในอดีตชาติ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนั้นเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเข้าประกอบอย่างชัดเจนการเข้าวัด ถือศีล ฟังเทศน์ ที่เคยปฏิบัติอยู่บ่อยๆ เนืองๆ ในสมัยที่ดิฉันเป็นเด็ก แม้จะทำด้วยความศรัทธา ตั้งใจจริง แต่ก็ทำไปโดยขาดเหตุผลเช่นเดียวกัน เรื่องราวในพระสูตรซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในพระไตรปิฎกนั้นผ่านหูมามากจนคุ้นเคย แม้ว่าไม่ได้หมด แต่เมื่อได้ฟังครั้งใหม่ก็จะนึกออกว่าเคยฟังมาแล้วมากมายหลายเรื่อง ความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่เคยได้รับการอบรมมาแต่เด็กจึงฝังรากลึกลงไปในจิตใจมิใช่น้อย เพียงแต่ยังไม่มีเหตุผลเข้ามารองรับความเชื่อ

จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นธรรมฝ่ายปรมัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากอาจารย์บุญมีเมธางกูร ประธานกรรมการอภิธรรมมูลนิธิ ผู้มีความอุตสาหะอย่างแรงกล้าที่จะเผยแพร่พระอภิธรรม ซึ่งเป็นความรู้อันเข้าถึงหัวใจ ของพระพุทธศาสนา ออกไปสู่มหาชนด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง โดยปราศจากสินจ้างรางวัลใดๆ เป็นค่าตอบแทนข่าวที่เกี่ยวข้อง...

หนังสือ หูตั้ง หมาระลึกชาติ

หนังสือ หูตั้ง หมาระลึกชาติ

จากมนุษย์ไปเป็นสุนัข จากสุนัขไปเป็นเทวดา จริงหรือมั่วเรื่องนี้คุณต้องพิสูจน์

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน