Facebook Twitter
gPlus 
-
|สีสันสดใสของไร่สับปะรดในจีน

ที่เขตสวีเหวิน เมืองจ้านเจียง มณฑลกว่างตงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญของจีน โดยปลูกบนพื้นที่กว้างขวางถึง 7.2 แสนไร่ จนได้ผลผลิตสับปะรดจำนวนกว่า 4 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนการเพาะปลูกที่มีสัดส่วนเป็น 1 ใน 3 ส่วนของการเพาะปลูกสับปะรดทั่วประเทศ ทำให้ได้รับฉายาว่าเป็น “พื้นที่แห่งสับปะรดของจีน


และด้วยสีสันของท้องทุ่งแห่งสับปะรดที่สวยงามสดใส ทำให้พื้นที่การเกษตรนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วย
ที่มา China Xinhua News
ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สีสันสดใสของไร่สับปะรดในจีน

สีสันสดใสของไร่สับปะรดในจีน

ที่เขตสวีเหวิน เมืองจ้านเจียง มณฑลกว่างตงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญของจีน

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน