Facebook Twitter
gPlus 
-

สำรวจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยพบ หญิงท้อง12 % เคยถูกสามีซ้อม

|
สำรวจพบ ไทยยังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่มาก ที่แทบไม่น่าเชื่อคือ พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ถึง 12 % เคยถูกสามีซ้อมซึ่งเสี่ยงอันตรายมาก

จากงานวิจัยความรุนแรงภายในครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยพญ.เบญจพร ปัญญายง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องเร่งแก้ไข ซึ่งจากผลงานวิจัยพบ มีหญิงที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างน้อย 1 ครั้ง ประมาณร้อยละ 44 หญิงที่เคยถูกกระทำความรุนแรงขณะตั้งครรภ์ประมาณ ร้อยละ 12 เคยถูกกระทำความรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 5 ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เพราะจะส่งผลกระทบให้เกิดภาวะซึมเศร้าทั้งแม่และลูก

โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อลูกในครรภ์ ความรุนแรงและความเครียดสามารถทำให้มดลูกบีบรัดตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กจะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์ คลอดก่อนกำหนด และอาจส่งผลด้านสมองของเด็กเนื่องมาจากมดลูกบีบตัว ซึ่งเมื่อเด็กเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีการกระทำด้วยความรุนแรง เมื่อติดตามในระยะยาว พบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมความก้าวร้าว รุนแรง และเลี้ยงยากกว่าเด็กทั่วไป

ที่น่าตกใจคือ หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น น่าจะมีเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งสาเหตุทำให้เกิดความรุนแรงมาจากหลายปัจจัย ทั้งความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม แต่ส่วนมากจะมีสารเสพติด หรือ การดื่มเหล้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สำรวจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยพบ หญิงท้อง12 %เคยถูกสามีซ้อม

สำรวจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยพบ หญิงท้อง12 %เคยถูกสามีซ้อม

สำรวจพบ ไทยยังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอยู่มาก ที่แทบไม่น่าเชื่อคือ พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ถึง 12 % เค...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน