Facebook Twitter
gPlus 
-

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และมูลนิธิพีซีเอส จัดงาน Happy Family Day ครั้งที่ 6

|ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และมูลนิธิพีซีเอส จัดงาน Happy Family Day ครั้งที่ 6 ร่วมสนับสนุนความสุข แก่ผู้ป่วยเด็กที่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ พร้อมครอบครัวจากทั่วประเทศ
 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิพีซีเอส เพื่อพัฒนาสังคมในประเทศไทย โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ พีซีเอส จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์ วันพบปะ ครั้งที่ 6” (Happy Family Day 2017) ณ ซาฟารีเวิลด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพ ซึ่งเป็นเสมือนวันเด็กเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ คืนความสุข ความหวังและรอยยิ้ม ให้ครอบครัวผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและศีรษะทั่วประเทศ
 
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ทางด้านร่างกายและจิตใจที่มีผลต่อผู้ป่วยเอง ครอบครัวและสังคมรอบข้าง ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ฯ แห่งแรกที่ทำการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจมาเป็นเวลา 30 ปีโดยไม่คิดมูลค่า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ดีขึ้นสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ กิจกรรม สนุกสุขสันต์ วันพบปะ หรือ Happy Family Day เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทางด้านจิตใจ สอดคล้องกับโครงการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้มีกำลังใจ เข้าใจขั้นตอนในการรักษา และลดช่องว่างระหว่างทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเหตุนี้กระผมจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์ วันพบปะ ครั้งที่ 6 Happy Family Day 2017”
 
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์  หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงมากหรือน้อย มักส่งผลต่อกระทบต่อร่างกายและจิตใจต่อผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบองค์รวม โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2529 การรักษาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากการตรวจของจิตแพทย์ นักจิตวิทยาในผู้ป่วยแต่ละรายแล้ว ในแต่ละเดือนทางศูนย์ได้จัดให้มีการพบปะกันระหว่างครอบครัวของผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับผ่าตัดไปแล้ว

และกลุ่มที่กำลังรอการผ่าตัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งให้ความรู้จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในโครงการที่เรียกว่า “โครงการชีวิตนี้ยังมีหวัง” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 อีกทั้งทางศูนย์ฯ ยังมีการดูแลทางด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกมลา สุโกศล เป็นประจำทุกเดือน
 

นอกจากนี้ในทุกปี ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ ยังจัดให้มีงานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าฯ เปรียบเสมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว ได้มีโอกาสได้รับความสนุกสนาน มีกำลังใจต่อสู้กับความพิการของร่างกาย และมีพลังใจในการมีชีวิตที่จะอยู่กับสังคมอย่างมีความหวัง  และในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 6 โดยได้รับความกรุณาจากสภากาชาดไทย และสำนักงานจัดหารรายได้ พร้อมทั้ง กลุ่มโรงแรม เดอะ สุโกศล โดยคุณกมลา สุโกศล และครอบครัว, คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย, บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนและความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและพนักงานของพีซีเอส ที่มาร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ รวมไปถึงศิลปิน-ดาราที่มาให้กำลังใจ เช่น คุณหญิง รฐา โพธิ์งาม,  คุณน้อย โพธิ์งาม, คุณมิณฑิตา วัฒนกุล (มิ้น AF3), คุณภัทรภณ โตอุ่น (รอน AF5), คุณศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข (ไข่มุก) รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2559 เป็นต้น
 
ด้าน นางแฮตเตอร์ สุขเกษม ประธานกรรมการมูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอซีเอส ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง กล่าวว่า “ทางมูลนิธิพีซีเอส รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสร้างสรรค์ความสนุกสนานให้กับน้องๆ ผู้ป่วยและผู้ปกครองได้มีโอกาสมางานนี้ ซึ่งถือเสมือนหนึ่งเป็นงานวันเด็กประจำปีของน้องๆ ผู้ป่วย กิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะ ครั้งที่ 6” นี้ พีซีเอสได้ร่วมระดมทั้งกำลังคนกำลังทรัพย์ ทำให้การจัดงานมีความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและสร้างคุณค่าทางใจแก่น้องๆ และครอบครัว โดยจะจัดต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะกันระหว่างครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมูลนิธิพีซีเอส ที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของมูลนิธิ ในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จะได้รับโอกาสใหม่ในชีวิตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” นางแฮตเตอร์ กล่าวทิ้งท้าย


โครงการ ชีวิตนี้ยังมีหวัง (Craniofacial Support Group) เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจแบบเป็นกลุ่ม นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นต้นแบบของการจัดกลุ่มผู้ป่วยช่วยเหลือกันเอง สำหรับผู้มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และยังจัดงานประจำปีขึ้นเป็นพิเศษในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เรียกว่า “งานวันพบปะครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้าอื่นๆ” ปัจจุบันเรียกว่า “งานสนุกสุขสันต์วันพบปะ” (Happy Family Day) ซึ่งเป็นงานสังสรรค์สำหรับผู้ที่มีความพิการใบหน้าและกะโหลกศีรษะโดยเฉพาะ  เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กและครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์กันเสมือนเป็นวันเด็ก ได้เยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจ มีวิทยากรให้ความรู้ ได้รับของแจกของที่ระลึกมากมาย ทำให้เขาเหล่านี้รู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสทางสังคมเช่นเดียวกับคนอื่น
 
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังคงสามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปไม่สิ้นสุด เพื่อสร้างกำลังใจให้พวกเขามีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติต่อไป  สามารถช่วยเหลือได้ทั้งทุนทรัพย์ แรงกาย แรงใจ สอบถามข้อมูลหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่  โทร. 02-256-4330, 02-256-4914 และ info@craniofacial.or.th เพิ่มเติม www. craniofacial.or.thข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และมูลนิธิพีซีเอส จัดงาน Happy Family Day ครั้งที่ 6

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และมูลนิธิพีซีเอส จัดงาน Happy Family Day ครั้งที่ 6

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ และมูลนิธิพีซีเอส จัดงาน Happy Family Day ครั้งที่ 6 ร่วมสนับสนุนความสุข แก่ผ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน