Facebook Twitter
gPlus 
-

วธ.จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร

|วธ.จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ปะทะ๘ พันธมิตรนานาชาติ
 
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับพันธมิตรมวยไทย จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) และการแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ปะทะ ๘ พันธมิตรนานาชาติ เพื่อสืบทอดและรักษามวยไทยไว้เป็นมรดกสู่ลูกหลาน โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ณ
ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “มวยไทย” เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีมาแต่ช้านาน หากจะมองย้อนไปในอดีต แม่ทัพ นายกอง ส่วนใหญ่เป็นกษัตริย์และพระราชวงศ์ ทรงคุมทัพและฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ โดยได้คิดค้นศาสตร์การต่อสู้ถ่ายทอดแก่ทหารในกองทัพดังปรากฏ “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีการถ่ายทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ มวยไทย นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ของเราผ่านรูปแบบการไหว้ครู ท่วงท่าลีลาการต่อสู้ และการใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธ มวยไทยเป็นสิ่งซึ่งคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเพื่อการต่อสู้ การป้องกันตัว การออกกำลังกาย หรือเพื่อประกอบอาชีพ จึงได้รับความนิยมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่น่ายินดีที่ศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลก
ด้านนางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า นับตั้งแต่ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียน “มวยไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๓ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือที่คนไทยรู้จักในนาม “พระเจ้าเสือ“เป็น “วันมวยไทย” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาโดยตลอด  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทย ที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อ รักษาประเทศมาด้วยความสามารถในการต่อสู้เท่านั้น อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูศิลปะการต่อสู้มวยไทย ให้เด็ก เยาวชน ทุกวัย ทุกระดับชั้น ได้ตระหนักถึงคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในมวยไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่บรรพบุรุษได้รักษาและสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจัย อาทิ การจัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ การไหว้ครูมวยไทย  พิธีบูชาครูมวยไทย  การจัดการแข่งขันชกมวยไทย เป็นต้น

การจัดกิจกรรมวันมวยไทยในปีนี้เริ่ม เวลา ๐๙.๑๙ น. เป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ ) โดย พลเอก ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  ต่อด้วยพิธีไหว้ครูมวยไทย และพิธีบูชาครูมวยไทยโดยการรำมวยบวงสรวงบูชาครู โดยนักมวยไทย  จากนั้นเวลา ๑๐.๐๕ น.เป็นพิธีเปิดการแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร  AEC ๘  พันธมิตรนานาชาติ  เริ่มด้วยการไหว้ครูมวยไทย ต่อด้วยการแข่งขันยุทธลีลามวยไทยปิดท้ายด้วยการแข่งขันมวยไทย แบบ“ONE ROUND KNOCK OUT” ซึ่งเป็นการชกแบบยกเดียวรู้ผลมีชกทั้งหมด ๑๖ คู่  แบ่งเป็น ชาย ๑๔ คู่  หญิง ๒ คู่ โดยมีนักมวยจากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขัน อาทิ นักมวยจากประเทศ สิงคโปร์  อังกฤษ  มาเลเซีย อิตาลี สเปน อเมริกา ฝรั่งเศส กัมพูชา ลาว และไทย เป็นต้นข่าวที่เกี่ยวข้อง...

วธ.จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร

วธ.จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร

วธ.จัดแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ปะทะ๘ พันธมิตรนานาชาติ วันที่ ๖ ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน