Facebook Twitter
gPlus 
-

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

|มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์
ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศา
ครูอาจารย์เจดีย์ที่สักการ์
ด้วยบุปผาปฏิบัติสวัสดิ์การ


การบูชา คือ การแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลคนนั้น ซึ่งการบูชาแบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ

๑. อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของเช่น การนำเงินให้พ่อแม่ไว้ใช้จ่าย หรือมอบทรัพย์สินให้พ่อแม่ หรือการนำดอกไม้ ธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือเป็นอามิสบูชาเป้นต้น

๒. ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่าน เห็นความจริงในความเป็นไปของโลกเป็นต้น
 

บุคคลที่ควรบูชา มีดังนี้คือ

๑. พระพุทธเจ้า (คงไม่ต้องอธิบาย)

๒. พระปัจเจกพระพุทธเจ้า หมายถึงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

๓. พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิศราชธรรม

๔. บิดามารดา

๕. ครูอาจารย์ ที่มีความรู้ดี มีความสามารถ และประพฤติดี

๖. อุปัชฌาย์ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม

 

 

ที่มา dhammathai.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดามารดา๏ คนที่หาได้ยากมากไฉนเพราะว่าในโลกนี้มีเพียงสองคือพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต๏ เปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวเกลี้ยกล่อม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี๏ อันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดิ์ดีนักห...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร๏ การสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษาม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตน...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีย์...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน