Facebook Twitter
gPlus 
-

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

|

                                                           Clip by za5084

เพลง "ลาวเสี่ยงเทียน" เพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะกับเนื้อหาที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

เนื้อเพลง "ลาวเสี่ยงเทียน"
ธูปเทียนทองสองมือ ถือไหว้ ตั้งใจวันทา , ธูปเทียนทองสองมือ ถือไหว้ ตั้งใจวันทา , น้อมเคารพ บูชา พระศาสดา ของชาวพุทธ ,น้อมเคารพ บูชา พระศาสดา ของชาวพุทธ
พระปัญญาเลิศล้น ทรงค้นพบสัจธรรม ,  พระกรุณาเลิศล้ำ ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์ , พระองค์เลิศล้วน บริสุทธิ์ สอนคนให้หลุด พ้นความทุกข์ทน , พระองค์เลิศล้วน บริสุทธิ์ สอนคนให้หลุด พ้นความทุกข์ทนข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

เพลง "ลาวเสี่ยงเทียน" เพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะกับเนื้อหาที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน