Facebook Twitter
gPlus 
-
|พฤติกรรมสุนัขสะท้อนบุคลิกเจ้าของ

วารสารพลอสวัน (PLOS ONE) ตีพิมพ์รายงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรีย ที่บ่งชี้ว่าสุนัขเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของเจ้าของ และช่วยเจ้าของรับมือกับความเครียดในชีวิตได้

นักวิจัยในออสเตรียได้ศึกษาสุนัขกว่า 100 ตัว พร้อมเจ้าของของพวกมัน และพบข้อมูลบ่งชี้ว่าสุนัขสามารถสะท้อนอาการจิตตกและความคิดที่เป็นลบของเจ้าของได้ ขณะที่สุนัขซึ่งอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลายและเป็นมิตรกับคนทั่วไปสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวให้กับเจ้าของของมันได้เช่นกัน และบางทีมันยังช่วยให้เจ้าของรับมือกับความเครียดในชีวิตได้ด้วย

ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยประเมินผลโดยวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และวิธีการรับมือกับภัยคุกคามของทั้งสุนัขและเจ้าของ รวมทั้งนำตัวอย่างน้ำลายไปวัดปริมาณสารคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงระดับความเครียด

นอกจากนี้ยังให้เจ้าของทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 มิติ คือ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแสดงตัว บุคลิกภาพเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก ส่วนการประเมินบุคลิกภาพของสุนัข นักวิจัยก็ใช้แบบสอบถามโดยให้เจ้าของเป็นผู้ตอบ

ดร.ไอริส โชเบิร์ล จากมหาวิทยาลัยเวียนนาบอกบีบีซีนิวส์ว่า ทั้งเจ้าของและสุนัขต่างมีอิทธิพลต่อกลไกในการรับมือกับความเครียดของแต่ละฝ่าย โดยมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อสุนัขมากกว่า สุนัขเป็นสัตว์ที่มีประสาทความรู้สึกไวต่อสภาพอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของและมันอาจสะท้อนภาพดังกล่าวออกมาได้

สุนัขอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์มานานกว่า 30,000 ปี หลักฐานที่ผ่านมาระบุว่าพวกมันสามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคน รวมทั้งปรับพฤติกรรมของมันให้สอดคล้องกับคนเหล่านั้น
ที่มา BBC Thai

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน