Facebook Twitter
gPlus 
-
|
วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งมองไปข้างหน้า
พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงประสานกันอยู่ด้านหน้า
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ข้างซ้าย ทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์ต้นที่ประทับตรัสรู้

ที่มาย่อๆ

หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงประทับนั่งเสวยสุขจากการหลุดพ้น (วิมุตติสุข) ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์ อยู่ ๗ วัน หลังจากนั้นได้ประทับยืนทอดพระเนตรต้นโพธิ์นั้นอีก ๗ วัน สถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่า "อนิมิสสเจดีย์"

พึงทราบไว้ก่อนว่า คติความเชื่อเรื่องนี้ เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานนานแล้ว แต่ยุคใดสมัยใดไม่พบหลักฐานแน่ชัด และการสร้างพระพุทธรูปปางประจำวันต่าง ๆ ขึ้นจุดประสงค์น่าจะให้ชาวพุทธกำหนดจดจำพุทธประวัติได้ง่ายขึ้น จะพูดจะอธิบายพุทธจริยาผู้ฟังก็เห็นภาพชัดขึ้น แล้วกาลต่อมาโหราจารย์ก็นำมาสอดคล้องเข้ากับวันเกิดของคน แล้วก็ใช้พุทธมนต์สวดบูชาพระประจำวันเกิดแต่ละวัน ๆ เพื่อโน้มน้อมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับบทสวดนั้น แล้วสมาธิก็เกิดจิตใจหยุดปรุงแต่งฟุ้งซ่าน แล้วก็เกิดปัญญามองเห็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน

พระอาทิตย์มีกำลังเสวยอายุ ๖ ปี ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน)

บทสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

(โมระปะริตต์)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

สวดวันละ ๖ จบ

(สวดย่อ อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ)
ที่มาhttp://www.dhammajak.net/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

พระประจำวันเกิดวันเสาร์

พระประจำวันเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ : พระปางนาคปรกลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบทรงหง...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันศุกร์

พระประจำวันเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์พระปางรำพึงลักษณะพระพุทธรูป:พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสา...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

พระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดีพระปางตรัสรู้หรือปางสมาธิลักษณะพระพุทธรูป:พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถประทับน...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน

พระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธ กลางคืนพระปางป่าเลไลย์ลักษณะพระพุทธรูป:พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน)

พระประจำวันเกิดวันพุธ(กลางวัน)

ปางอุ้มบาตรลักษณะพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดติดกัน พระหัตถ์ท...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันอังคาร

พระประจำวันเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร-พระปางไสยาสน์ลักษณะพระพุทธรูป:พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา เมื่อค...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันจันทร์

พระประจำวันเกิดวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์พระปางห้ามญาติลักษณะพระพุทธรูป:พระพุทธรูปปางนี้นอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้...

SHAREความคิดเห็น
พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์

พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งมองไปข้างหน้าพระหัตถ์...

SHAREความคิดเห็น
บูชาพระประจำวันเกิดให้มีมงคลสูงสุด

บูชาพระประจำวันเกิดให้มีมงคลสูงสุด

สำหรับบางคนคงจะพอรู้บ้างแล้วว่าพระประจำวันของตนเองคือพระพุทธรูปปางใด แต่เราจะบูชาอย่างไรให้ได้รับมงคลสูงสุดแก่ชีวิตล่ะ

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน