Facebook Twitter
gPlus 
-
|


พบแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยกว่า 76 แห่ง ใน 31 จังหวัด เบื้องต้นคาดว่ามีปริมาณแร่กว่า 700 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.1 แสนล้านบาท

นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า จากการดำเนินการสำรวจแหล่งแร่ทองคำอย่างเป็นระบบ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2528 โดยสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ทางอากาศด้วยเครื่องบิน รวมไปถึงสำรวจบนผิวดินเพื่อตรวจสอบลักษณะของหินและดิน พบว่า

แหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ 31 จังหวัด โดยพบมากตามแนวเทือกเขาทิศตะวันออก รวมไปถึงภาคกลาง และภาคตะวันตก ที่ราบสูงโคราช โดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ชลบุรี ชุมพร

ซึ่งการสะสมตัวของแหล่งแร่ทองคำมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสะสมตัวแบบปฐมภูมิ อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ถึง 76 แห่ง ซึ่งการสะสมแบบปฐมภูมินี้ก็จะเป็นการรวมตัวกันอยู่ในก้อนหิน มีปริมาณแร่ทองคำประมาณ 600 กว่าตัน พร้อมกันนี้ยังมีการสะสมตัวแบบทุติยภูมิในอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางและตาก มีแร่ทองคำอยู่ประมาณ 24 ตัน และเป็นที่น่าสังเกตุว่าแหล่งแร่ทองคำที่มีศักยภาพสูง ส่วนใหญ่จะพบปริมาณพื้นที่ตอนบนของภาคกลาง ตามแนวเทือกเขาหินแกรนนิกส์ ทางภาคตะวันออก และขอบด้านตะวันตกของแอ่งที่ราบสูงโคราช ซึ่งการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำเป็นพื้นที่ใช้ในการถลุงแร่ได้ เพราะต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ควบคุมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลการสำรวจแหล่งแร่ทองคำ พบว่าประเทศไทยผลิตแร่ครั้งแรกที่บ้านป่ารอน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2283 ปริมาณ 3.6 กิโลกรัม และในปี 2293 สามารถผลิตได้ถึง 109.5 กิโลกรัม (สมัยกรุงศรีอยุธยา) ต่อมาในปี 2531-2533 มีการสำรวจเขตรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร จนมีการตั้งโรงงานผลิตทองคำขึ้นในปี 2544 จากนั้นมีการสำรวจพื้นที่จังหวัดเลย และสร้างโรงงานผลิตทองคำเมื่อปี 2549


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากhttp://www.krobkruakao.com/


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

พบแหล่งแร่ทองคำในไทย 31 จังหวัด

พบแหล่งแร่ทองคำในไทย 31 จังหวัด

76 แห่ง ใน 31 จังหวัด มูลค่ากว่า 9.1 แสนล้านบาท

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน