Facebook Twitter
gPlus 
-

ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดโครงการ ๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ

|
ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจ จัดโครงการ ๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ น้อมรำลึกสืบสานความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 100 วัน แห่งการสวรรคต

ในวันเสาร์ที่  21 มกราคม พ.ศ. 2560 ประชาชนชาวไทยได้รวมใจจัดกิจกรรม รวมถึงจัดนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร (“มูลนิธิฯ”)  ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลร่วมกับ คุณเอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ศิลปินดารา สื่อมวลชนและประชาชนทุกภาคส่วน ได้ริเริ่มโครงการ “๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ” มีความตั้งใจที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม ถ.รัชดาภิเษก (เยื้องเอสพลานาด) ติดอาคารจอดรถ Park and Ride ของ รฟม.

โดยมูลนิธิฯได้จัดทำโครงการ “๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ” มีเป้าหมายเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมตัวกันเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 100 วันแห่งการสวรรคต และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม ดังนี้

การเผยแพร่โครงการในพระราชดำริให้ประชาชนได้รับทราบมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้ผ่านโครงการต่างๆเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.), และโครงการพระดาบสชายแดนใต้ ในการรวมใจช่วยกันจัดงานครั้งนี้

ซึ่งโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม “ร้อยสานงานพ่อ สืบต่อด้วยใจ” โดยแบ่งไว้เป็น 3 ส่วน อาทิ นิทรรศการ  “๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจไทยทั้งชาติ” และ “โครงการในพระราชดำริ” จาก มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.). และ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ทั้ง 6 แห่ง มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน
 การจัดกิจกรรม “ร้อยท่วงทำนอง ปรองใจไทย” ร่วมใจกันจากสื่อมวลชนและศิลปินดารา อาทิ เอก ธเนศ  วรากุลนุเคราะห์, อี๊ด วง ฟลาย, ป็อด วง โมเดิร์นด็อก, แมว จิรศักดิ์, กบ แท็กซี่, แพท วง Klear, หนุ่ม วง กะลา, และ อิมเมจ สุธิตา ชนะไชยสุวรรณ เป็นต้น เป็นตัวแทนร้อยรวมใจสืบสานงานของพ่อ โดยไม่แบ่งค่ายหรือสังกัด มาร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งร่วมกันบอกเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกความรักและความผูกพัน และพร้อมที่จะสานต่องานของพ่อ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “รอยต่อน้ำใจ สายใยแผ่นดิน” เป็นศูนย์กลางน้ำใจคนไทยร่วมรับบริจาคสิ่งของจากภาคประชาชน ในการส่งถุงน้ำใจไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพบก

กิจกรรม “ร้อยรักสินค้าไทย ร่วมใจช่วยกัน” เป็นการเปิดพื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั่วทุกภาคของประเทศ สามารถนำมาจัดจำหน่ายในพื้นที่ที่เตรียมไว้กว่า 150 บูธ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยผ่านการคัดเลือกจากกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้โดยการจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อนำส่งเป็นน้ำใจบริจาคสิ่งของผ่านทางตัวแทนภายในงานได้

และกิจกรรม “ร้อยรักร่วมใจ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที

ทั้งนี้โครงการ “๑๐๐ วันพ่อ ร้อยรวมใจ ไทยทั้งชาติ” ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) , โครงการพระดาบสชายแดนใต้, กระทรวงพาณิชย์, กองทัพบก, กรุงเทพมหานคร, กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช, มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร, บริษัท รัชดา บิสสิเนต ดิสตริค, รวมทั้งสื่อมวลชน ศิลปินดารา และประชาชนทุกภาคส่วน ที่มารวมตัวกันทำความดีถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 100 วันแห่งการสวรรคต
 
และยังคงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนจากทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานของภาครัฐ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมอาสาในกิจกรรมฯครั้งนี้ โดยไม่มีการแบ่งสังกัด หรือภาคส่วนใดๆ พร้อมรวมใจกันระลึกและไว้อาลัยถึงพระองค์ท่าน ผู้เป็นพ่อของปวงชนชาวไทย โดยงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคมนี้ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม
***************************************


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน