Facebook Twitter
gPlus 
-
สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย ธรรมะเทศนาโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านเจ้าคุณพุทธ...

ทำสมาธิด้วย 'พุทธานุสติ'

ทำสมาธิด้วย 'พุทธานุสติ'

พุทธานุสติ เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่ง โดยการน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรั...

พบร่างมนุษย์ นั่งขัดสมาธิในพระพุทธรูปจีนอายุพันปี

พบร่างมนุษย์ นั่งขัดสมาธิในพระพุทธรูปจีนอายุพันปี

นักวิจัยเผย พบร่างมนุษย์ในพระพุทธรูปอายุพันปี หลังเข้าเครื่องซีทีสแกน โดยคาดว่าน่าจะเป็นหลวงจีน "หลิวควน" ในยุคจีนโบราณ

อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณ...

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

จิตของคนทั่วๆ ไปที่ไม่เคยทำสมาธินั้น ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มี...

บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เร...

ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุท...

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ โดย ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ท่านธมฺมวิตกฺโก) คำว่า "ไ...

พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในประเทศเวียดนามมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อ...

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องพุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ ปลายเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.255...

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่ พระไพศาล กล่าวว่า เสน่ห์แห่งคำสอนของท่า...

พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์

พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์

บทความธรรมะ พลังแห่งสติ พลังแห่งชีวิต โดยท่านติช นัท ฮันห์ ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ท่านต้องลี้ภัย...

สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ โดยหลวงปู่ติช นัท ฮันห์

บทความธรรมะจาก หลวงปู่ติช นัท ฮันห์สังคมโลกดำรงอยู่ด้วยสันติภาพ กว่า 30 ปีก่อน ขณะที่เวียดนามกำลังคุ...

ปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก

ปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก

บทความธรรมะปรัชญาหลักคิด ‘ติช นัท ฮันห์’ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก หายใจเข้า ฉันตระห...

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา

บทความธรรมะ เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเราพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ...

วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน

วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน

ธรรมะกับชีวิตประจำวัน  เนื่องจากในแต่ละวัน วิถีชีวิตของเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของ...

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม

นิทานธรรมะ เรื่อง เจ้าชายแตงโม กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแตงโมวิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เป็นของเจ้าชายแห่งเมื...

กลับขึ้นด้านบน