Facebook Twitter
gPlus 
-
รำลึก 'หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ' เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด

รำลึก 'หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ' เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด

วาทะธรรมแห่งหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด ที่ว่า "กูให้มึง" คำสอนอันเป็นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของหลวงพ่อ

SHAREความคิดเห็น
ประวัติพระเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ 'หลวงพ่อคูณ' ผู้ละสังขารแล้ว

ประวัติพระเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่ 'หลวงพ่อคูณ' ผู้ละสังขารแล้ว

พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเกจินักพัฒนา ผู้มีฉายาว่า "เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด" 

SHAREความคิดเห็น
คาถาสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

คาถาสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

คาถาสวดบูชาพระประจำวันพฤหัสบดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันเกิดคือ ปางตรัสรู้ หรือปางสมาธิ...

SHAREความคิดเห็น
คาถาสวดบูชาพระประจำวันพุธ

คาถาสวดบูชาพระประจำวันพุธ

คาถาสวดบูชาพระประจำวันพุธสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ พระประจำวันเกิดคือ ปางอุ้มบาตรลักษณะพระพุทธรูปพระพุท...

SHAREความคิดเห็น
คาถาสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอังคาร

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอังคารสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิดคือ ปางไสยาสน์ลักษณะพระพุทธรูปพ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ จากพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร เรื่อง ความสุขเกิดจากความสงบ

ธรรมะ จากพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร เรื่อง ความสุขเกิดจากความสงบ

โอวาทธรรมของ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราก...

SHAREความคิดเห็น
คาถาสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ ปางห้ามญาติลักษณะพระพุทธรูป...

SHAREความคิดเห็น
คาถาสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์

คาถาสวดบูชาพระประจำวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ ปางถวายเนตรลักษณะพระพุทธร...

SHAREความคิดเห็น
กรุงเทพมหานคร เชิญประชาชนสรงน้ำ 'พระพุทธสิหิงค์' 12-15 เม.ย.58

กรุงเทพมหานคร เชิญประชาชนสรงน้ำ 'พระพุทธสิหิงค์' 12-15 เม.ย.58

กรุงเทพมหานครได้กำหนดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง 'รากเหง้าของความเป็นมนุษย์'

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง 'รากเหง้าของความเป็นมนุษย์'

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง "รากเหง้าของความเป็นมนุษย์"" .. ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของ...

SHAREความคิดเห็น
'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

SHAREความคิดเห็น
ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

เพลง "ลาวเสี่ยงเทียน" เพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะกับเนื้อหาที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

SHAREความคิดเห็น
ความหมายของคำว่า 'ศาสนา'

ความหมายของคำว่า 'ศาสนา'

คนทุกคนบนโลกย่อมต้องมีศาสนาหรือความเชื่อเป็นของตนเอง และขึ้นชื่อว่า "ศาสนา" นั้น ย่อมต้องมีหลักคำสอน...

SHAREความคิดเห็น
ฮังการีเผยรายละเอียด มัมมี่หลวงจีนในพระพุทธรูปพันปี

ฮังการีเผยรายละเอียด มัมมี่หลวงจีนในพระพุทธรูปพันปี

โมนิกา คิส-สเตฟาน โฆษกของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เผยรายละเอียดโครงกระ...

SHAREความคิดเห็น
'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

สถานที่แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน