Variety Update :

ชมภาพ สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ 99 ปี ที่สหรัฐฯชมภาพ สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ 99 ปี ที่สหรัฐฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในสหรัฐฯ และสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ชายฝั่งทางตะวันออกไปจนถึงชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศ นับเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ 99 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918

และเพราะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงในรอบ 99 ปี ปรากฏการณ์ในครั้งนี้จึงถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ผู้คนจำนวนมาเฝ้ารอชม และได้รับการขนานนามว่าเป็น สุริยุปราคาอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ (The Great American Eclipse) ผู้คนต่างสวมใส่แว่นตาที่ใช้สำหรับชมสุริยุปราคาโดยเฉพาะ บางคนเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานที่ต่างๆ จัดไว้ให้สุริยุปราคาเต็มดวง ซึ่งดวงจันทร์เคลื่อนเข้าบังดวงอาทิตย์จนมิดทั้งดวง จะมีแนวคราสเต็มดวงพาดผ่านจากรัฐออริกอน ไอดาโฮ มอนแทนา ไวโอมิง เนแบรสกา แคนซัส ไอโอวา มิสซูรี อิลลินอยส์ เคนทักกี เทนเนสซี นอร์ทแคโรไลนา จอร์เจีย และเซาท์แคโรไลนา

บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ตอนเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ด้านตะวันตกของยุโรปและแอฟริกา
ข้อมูลจาก BBC Thai
ภาพจาก CNN

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: