Facebook Twitter
gPlus 
-

จังหวัดลำพูน เชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน 11-13 เม.ย.นี้

|
จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2560  เวลา 08.30–16.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมบริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยในแต่ละวันมีหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2560

- พิธีเปิดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน 2560 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี

- ชมขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ อัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อประดิษฐาน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ชมการประกวดหมากสุ่ม หมากเป็งต้นผึ้ง ต้นดอกระดับประชาชนทั่วไปและนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดลำพูน, ชมกิจกรรมสาธิตการตัดตุงของนักเรียน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ณ บริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


วันที่ 12 เมษายน 2560


- พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง

        จุดที่ ๑ ประตูท่าขาม  ประธานโดย...ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ประธานในพิธี พร้อมพิธีสมโภชน้ำทิพย์ ดอยขะม้อ

        จุดที่ ๒ ประตูลี้  ประธานโดย...นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

        จุดที่ ๓ ประตูช้างสี  ประธานโดย...นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน

        จุดที่ ๔ ประตูมหาวัน ประธานโดย...ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานประตูมหาวัน (ตรงข้ามวัดมหาวัน) โดย เป็นประธานในพิธี

                -ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ลานประตูมหาวัน, สาธิตของกิ๋นปื้นเมือง, ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ลานประตูมหาวัน, สาธิตของกิ๋นปื้นเมือง
วันที่ 13 เมษายน 2560


- ชมขบวนอันยิ่งใหญ่แห่พระพุทธรูปงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ร่วมสรงน้ำพระรอดหลวง  และพระสำคัญจากหัววัดต่างๆ

ขอเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมงาน ม่วนอก ม่วนใจ๋ ร่วมสืบสานปี๋ใหม่เมือง ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณล้านนาและอู้กำเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามภายในงานแบ่งพื้นที่กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสและเห็นถึงความงดงามของประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน” อันทรงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่กับล้านนาสืบไป

- ชมฟรี การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที/สัมผัสบรรยากาศบนถนนสายวัฒนธรรม ร่วมเล่นน้ำแบบวิถีโบราณ / ชมปีนักษัตรปีระกาพ่นน้ำ / ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง / แวะ ชม ชิม ช๊อป ของดี กาดเมืองหละปูน

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน ได้กำหนดการแถลงข่าว สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 17.00 - 19.00 น. ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

จังหวัดลำพูน เชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน 11-13 เม.ย.นี้

จังหวัดลำพูน เชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน 11-13 เม.ย.นี้

จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน