Facebook Twitter
gPlus 
-
|ชีวจิตขอนำเสนอคู่มือตรวจสุขภาพในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดให้คุณผู้อ่านใช้เป็นแนวทางตรวจสุขภาพค่ะ

ทำความรู้จักการตรวจสุขภาพ
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับคำว่า "ตรวจสุขภาพ" แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจจุดมุ่งหมายหมายที่แท้จริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กมล อุดล แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า
"คนส่วนใหญ่มักมองว่าการตรวจสุขภาพเป็นการค้นหาโรคหรือความผิดปกติที่อาจเริ่มเกิดขึ้นในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการ ซึ่งถูกต้องเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น นอกจากนั้นการตรวจสุขภาพแต่ทำเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ความเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพก่อนวัยอันสมควร"


ใครควรตรวจอะไร
หากเอ่ยถึงคำว่าตรวจสุขภาพ หลายคนจินตนาการภาพการเจาะเลือด และการเอ็กซเรย์ ทั้งที่ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพอาจไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ เพราะสำหรับบางคนอาจไม่มีความจำเป็น
คุณหมอกมล อธิบายหลักเกณฑ์การพิจารณาว่าผู้รับบริการควรตรวจสุขภาพประเภทใดบ้างว่า
"ในการตรวจสุขภาพแพทย์จะพิจารณาว่าผู้มารับการตรวจควรตรวจอะไรบ้าง โดยพิจารณาว่าผู้มารับการตรวจมีความเสี่ยงต่อโรคใด ซึ่งสามารถประเมินได้จากข้อมูลเบื้องต้น 3 ประการคือ
"หนึ่งข้อมูลด้านชีววิทยา เช่น เพศ อายุ กรรมพันธุ์ สองพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสุบบุหรี่ ดื่มเหล้า การออกกำลังกาย และพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม สามปัญหาสุขภาพที่สำคัญในกลุ่มคนหรือท้องที่ที่อาศัยอยู่ เช่น โรคระบาดหรือโรคที่เกิดบ่อยในพื้นที่นั้น
 "นอกจากนี้การตรวจสุขภาพหลายรายการที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปยังไม่มีหลักฐานทางการวิจัยรองรับชัดเจนว่าเกิดประโยชน์ตรงตามจุดมุ่งหมายของการตรวจสุขภาพหรือไม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการตรวจด้วย"


จำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกปีหรือไม่
เมื่อคำว่า "ตรวจสุขภาพ" มาพร้อมคำว่า "ประจำปี" กระแสการตรวจสุขภาพจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดคำถามที่ว่า ทุกคนจำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกปีหรือไม่
แพทย์หญิงภัทร์ สิทธิการิยกุล แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบาย "ไม่แนะนำให้ตรวจร่างกายทุกปี แต่แนะนำให้ตรวจเป็นระยะตามความเสี่ยงของโรคของแต่ละคน เพราะการตรวจทุกปีอาจไม่เกิดประโยชน์ ทั้งยังอาจเกิดโทษแก่ผู้เข้ารับตรวจสุขภาพด้วย"


รายการตรวจสุขภาพฉบับจำเป็น
เมื่อการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน การพิจารณาการตรวจสุขภาพให้หมาะสมกับตนเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้การตรวจสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
คุณหมอกมลจึงแนะนำแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยอ้างอิงจากหนังสือ"แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนไทย" ซึ่งสามารถแบ่งการตรวจสุขภาพที่จำเป็นในแต่ละช่วงวัยได้ดังนี้

รายการตรวจสุขภาพสำหรับวัยหนุ่มสาว 20+คุณหมอกมลกล่าวว่า คนวัยนี้ยังไม่มีปัญหาสุขภาพมากและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังน้อย รายการสุขภาพที่ต้องตรวจจึงมีเพียงกลุ่มการตรวจพื้นฐาน

รายการตรวจสุขภาพสำหรับวัยผู้ใหญ่ 35+เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่รูปแบบการใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดถือเป็นความเสี่ยงที่นำมาซึ่งความเจ็บป่วย รูปแบบการตรวจสุขภาพของคนวัยนี้จึงมีมากขึ้นตามอายุ  

รายการตรวจสุขภาพสำหรับวัยลายคราม 50+ในวัยลายครามความเสื่อมของร่างกายปรากกฎให้เห็นอย่างชัดเจน และมีความเสี่ยงต่อโรคหลากชนิด รายการตรวจสุขภาพจึงครอบคลุมทุกรูปแบบ และเพิ่มความถี่มากขึ้น


เตรียมอะไรก่อนไปตรวจสุขภาพ
1.เตรียมข้อมูล
ควรนำผลการตรวจร่างกายครั้งล่าสุดไปให้คุณหมอประกอบการพิจารณา รวมทั้งสอบถามญาติพี่น้องว่ามีโรคทางพันธุกรรมใดบ้าง เพื่อให้คุณหมอประเมินความเสี่ยง
2.เตรียมร่างกาย
ควรใส่เสื้อผ้าที่เอื้อต่อการตรวจร่างกาย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่พอดีตัวจนเกินไป นอกจากนี้ควรเตรียมตัวให้เหมาะกับการตรวจร่างกายบางชนิด เช่น
  2.1 วัดความดันโลหิต หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลให้การวัดความดันผิดพลาด เช่น มีอาการเหนื่อย มีอารมณ์ตื่นเต้น โกรธ หรือดีใจ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนหรือแอลกฮอล์ก่อนการตรวจ 1 ชั่วโมง 
  2.2 เจาะเลือด หากตรวจเลือดเพื่อหาเบาหวาน และไขมันในเส้นเลือด ต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือไขมัน
  2.3 ตรวจปัสสาวะ หลีกเลี่ยงผักผลไม้ที่มีสี เช่น บีทรูท แก้วมังกรสีม่วง เพราะส่งผลให้สีของปัสสาวะเปลี่ยนไป
  2.4 ตรวจอัลตร้าซาวด์ ควรงดรับประทานอาหารหรือน้ำก่อนตรวจประมาณ 4-6 ชั่วโมง

เมื่อพิจารณาสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว การตรวจสุขภาพคราวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องลำบากใจอีกต่อไปค่ะ


ที่มา http://www.cheewajit.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

คู่มือตรวจสุขภาพยุคประหยัด

คู่มือตรวจสุขภาพยุคประหยัด

หากเอ่ยถึงคำว่าตรวจสุขภาพ หลายคนจินตนาการภาพการเจาะเลือด และการเอ็กซเรย์ ทั้งที่ความจริงแล้วการตรวจสุขภาพอาจไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมเหล่านี้

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน