Facebook Twitter
gPlus 
-

ครบ 50 วัน "พระเกศา-พระโลหิต" สมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

|

พระโลหิต สมเด็จพระสังฆราช
พระโลหิต สมเด็จพระสังฆราช


พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ถวายสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 11-12 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีประชาชน ศิษยานุศิษย์ หลั่งไหลมาถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีคณะศิษยานุศิษย์เล่าว่าพระเกศา และพระโลหิต ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา บางส่วนกลายเป็นพระธาตุ โดยมีลักษณะเป็นผลึกแก้วใสปะปนอยู่ ซึ่งสร้างความปิติแก่คณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก

พระราชรัตนมงคล กล่าวอีกว่า จากการพูดคุยกันเบื้องต้น สาเหตุที่ทำให้พระเกศา และพระโลหิตกลายเป็นพระธาตุ น่าจะมาจากพระปฏิปทาด้านสมาธิกรรมฐาน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงสนพระทัยฝึกปฏิบัติกรรมมาฐานตั้งแต่ยังทรงเป็นพระเปรียญ การปฏิบัติกรรมฐานเป็นคตินิยมในพระสงฆ์คณะธรรมยุต ที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเน้นให้พระสงฆ์สามเณรพึงปฏิบัติ 2 อย่างให้เคร่งครัด คือคันถธุระ การศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อให้มีความรู้ด้านพระธรรมวินัย และวิปัสสนาธุระ การอบรมจิตใจตามหลักสมถะ และวิปัสสนาเพื่อให้รู้แจ้งในธรรม และกำจัดกิเลสออกจากจิตใจจนสามารถบรรลุธรรม


พระเกศาสมเด็จพระสังฆราช
พระเกศาสมเด็จพระสังฆราช

"สมเด็จพระสังฆราช ทรงปฏิบัติพระองค์แบบพระกรรมฐานในเมือง เมื่อทรงมีโอกาส จะเสด็จจาริกไปประทับตามสำนักวัดป่าในภาคอีสานเสมอ ครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงพระองค์ว่า ท่านเคยมาภาวนาที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี สมัยที่ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช ท่านมาแต่ละครั้งจะอยู่เป็นอาทิตย์ เอาจริงเอาจังเวลาภาวนา เมื่อมีโอกาสอันดีท่านก็สนทนาธรรมกัน ท่านตั้งใจศึกษา และมีความรู้ด้านจิตตภาวนาอย่างมาก สงสัยเรื่องไหนท่านจะซักจนถึงเหตุและผล" พระราชรัตนมงคล กล่าว

พระราชรัตนมงคลกล่าวต่อว่า สมเด็จพระสังฆราช ได้ไปฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์สำคัญหลายรูป อย่างเช่น หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นอกจากนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงรับภาระสอนกรรมฐานที่วัดบวรฯ ตั้งแต่ปี 2504 ซึ่งพระองค์เป็นที่ยอมรับของหมู่พระนักปฏิบัติ หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าพระกรรมฐาน และยังมีพระนิพนธ์เกี่ยวกับกรรมฐาน และเรื่องของจิตจำนวนมาก อาทิ จิตตนคร นครหลวงของโลก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ

สมาคมนักร้องฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯคณะกรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ...

SHAREความคิดเห็น
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) นามเดิม "อัมพร ประสัตถพงศ์ ป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

SHAREความคิดเห็น
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรม เพื่อความสวัสดี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ธรรมเพื่อคว...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราชเรื่องขันติตัดรากแห่งมารได้

ธรรมะ จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "ขันติ ตัดรากแห่งมารได้" ...

SHAREความคิดเห็น
ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

ครบ 50 วันพระเกศาพระโลหิตสมเด็จพระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ

พระราชรัตนมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปิดเผยว่า พระเกศาและพระโลหิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลายเป็นพระธาตุ หลังสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

พระพุทธศาสนานั้นก็มิได้ปรกกฎเป็นรูปร่างตัวตนให้รู้กันเห็นกัน แต่ย่อมเชื่อกันตลอดมาว่าพระพุทธศาสนามีอยู่จริงตราบเท่าทุกวันนี้

SHAREความคิดเห็น
คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

คำสอนจากสมเด็จพระสังฆราชแสงส่องใจ

ความรักของสมเด็จพระพุทธองค์ สูงส่งบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษไม่ให้ภัย แก่ชีวิตจิตใจใดทั้งนั้น

SHAREความคิดเห็น
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ,สมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร

SHAREความคิดเห็น
เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมตตาเป็นเหตุกรุณาเป็นผลคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ

ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา - เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก"

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน