Facebook Twitter
gPlus 
-

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมะในธรรมชาติ

|


                                              Media Studio


คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมะในธรรมชาติ

การสอนธรรมะโดยอาศัยธรรมชาติเป็นอุปกรณ์นั้น ทำให้ธรรมะที่ต้องการสอน ต้องการสื่อเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย สิ่งที่เป็นนามธรรมอันลึกซึ้ง เมื่อถูกเชื่อมโยงหรือถูกนำมาเปรียบเปรยกับธรรมชาติ ก็กลายเป็นรูปธรรมที่ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้ทันที

ตัวอย่างต่อไปนี้ น่าจะทำให้คำกล่าวนี้ชัดเจนขึ้น เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนสัจธรรมขั้นลึก โดยอาศัย "นา" เป็นอุปมาอุปมัย ดังต่อไปนี้

นา มีหญ้าเป็นโทษ
หมู่ชน มีราคะ คือความหลงไหลในกามารมณ์เป็นโทษ

ฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมาก

นา มีหญ้าเป็นโทษ
หมู่ชน มีโทสะเป็นโทษ

ฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโทสะจึงมีผลมาก

นา มีหญ้าเป็นโทษ
หมู่ชน มีโมหะเป็นโทษ

ฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโมหะจึงมีผลมาก

นา มีหญ้าเป็นโทษ
หมู่ชน มีความอยากเป็นโทษ

ฉะนั้น ทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมาก

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ เนื้อนาที่ดินไม่ดี หว่านข้าวเปลือกพันธุ์ดีลงไป ก็ไม่งอกงาม เต็มเม็ดเต็มหน่วย คนที่จิตใจทราม เต็มไปด้วยความโลภ โกรธ หลง หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะลงอย่างไร เขาก็ยากที่จะเข้าในฉันนั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

UNHCR ร่วมกับท่าน ว.วชิรเมธี จัดงานประมูลศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย

UNHCR ร่วมกับท่าน ว.วชิรเมธี จัดงานประมูลศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย

UNHCR ร่วมกับท่าน ว.วชิรเมธี จัดงานประมูลศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัยUNHCR ร่วมกับท่าน ว.วชิรเมธี จัด &ldq...

SHAREความคิดเห็น
คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง เสด็จสู่สวรรคาลัย

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง เสด็จสู่สวรรคาลัย

เสียงไห้ทุกราษฎร์ไห้  ทุกเรือน  อกแผ่นดินดูเหมือน  จักขว้ำ  บเห็นตะวันเดือน  ดาวมืด มัวนา  แลแห่งใดเห็นน้ำ  ย่อมน้ำตาคน

SHAREความคิดเห็น
พีพีทีวี ร่วมสร้างกำลังใจให้คนไทยผ่านเชิญตะวันกับท่าน ว.วชิรเมธี

พีพีทีวี ร่วมสร้างกำลังใจให้คนไทยผ่านเชิญตะวันกับท่าน ว.วชิรเมธี

พีพีทีวี ร่วมสร้างกำลังใจให้คนไทยผ่าน “เชิญตะวันกับท่าน ว.วชิรเมธี” สถานีโทรทัศน์พี...

SHAREความคิดเห็น
คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง อดทนคือมนต์มหาเสน่ห์

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง อดทนคือมนต์มหาเสน่ห์

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง อดทนคือมนต์มหาเสน่ห์ความอดทนเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มีอยู่ในใ...

SHAREความคิดเห็น
คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง รหัสลับสตีฟ จ๊อบ

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง รหัสลับสตีฟ จ๊อบ

คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง รหัสลับสตีฟ จ๊อบ สตีฟ จ๊อบ เป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมที่โด...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน