Facebook Twitter
gPlus 
-
New Ribbon
กษัตริย์สวาซิแลนด์ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี

กษัตริย์สวาซิแลนด์ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี

สมเด็จพระราชาธิบดี อึมสวาติที่ 3 แห่งสวาซิแลนด์ ทรงประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศให้เป็น"ราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี"

กลับขึ้นด้านบน