Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-
ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่องของศาสนานี้ก็คือ เรื่องให้ปล่อยวางตัวออกจากกรงนั่...

SHAREความคิดเห็น
ผิดในถูก ธรรมะโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ผิดในถูก ธรรมะโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ จากหลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่อง ผิดในถูก เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน...มันก็ต้องแตก จ...

SHAREความคิดเห็น
คำสอนหลวงพ่อชา ไม่ฉลาดรักษาใจ จึงกวัดแกว่งไปตามอารมณ์

คำสอนหลวงพ่อชา ไม่ฉลาดรักษาใจ จึงกวัดแกว่งไปตามอารมณ์

ธรรมะ จาก หลวงพ่อชา สุภัทโท ไม่ฉลาดรักษาใจ จึงกวัดแกว่งไปตามอารมณ์ เปรียบน้ำฝน มันเป็นน้ำที่สะ...

SHAREความคิดเห็น
ส่วนประกอบอันนำไปสู่ชีวิตคน โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ส่วนประกอบอันนำไปสู่ชีวิตคน โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ธรรมะ ส่วนประกอบอันนำไปสู่ชีวิตคน ตามวิถีทางของความเป็นคนการพัฒนาตัวเอง คือ การเจริญสติปัฏฐาน ๔ หมา...

SHAREความคิดเห็น
การพัฒนาชีวิตต้องกระทำด้วยตนเอง โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การพัฒนาชีวิตต้องกระทำด้วยตนเอง โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การพัฒนาชีวิตต้องกระทำด้วยตนเอง ธรรมะ โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม การพัฒนาตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนต...

SHAREความคิดเห็น
สติปัฏฐาน ๔ โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

สติปัฏฐาน ๔ โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ธรรมะ สติปัฏฐาน ๔ การเจริญกรรมฐานไม่รู้เจริญอะไร?...เราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน ๔ กายานุปัสสนาฯ มีคนรู้เ...

SHAREความคิดเห็น
พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ธรรมะ จาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เรื่อง พัฒนาคุณค่าชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ

ธรรมะจาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ

ธรรมะ จาก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง การละทิฏฐิมานะ ความอดทนเป็นตะปะอันยิ่งใหญ่ เพราะเหตุที่นิสั...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมชาติ ป่าเขา ทำให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย

ธรรมชาติ ป่าเขา ทำให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย

ธรรมะ จาก พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธมฺโม วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เรื่องธรรมชาติ ป่าเขา ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากพระครูญาณวิศิษฏ์ เรื่องฟังให้มาก พูดให้น้อย

ธรรมะจากพระครูญาณวิศิษฏ์ เรื่องฟังให้มาก พูดให้น้อย

ธรรมะ จากพระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก)วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง เรื่องฟังให้มาก พูดให้น...

SHAREความคิดเห็น
คุณธรรมในการดูแลคนในครอบครัว โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

คุณธรรมในการดูแลคนในครอบครัว โดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ จากหลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เรื่อง คุณธรรมในการดูแลคนในครอบค...

SHAREความคิดเห็น
125 ปี เมืองสารภี ขอเชิญร่วมตักบาตรพระ 1,543 รูปถวายเป็นพุทธบูชา

125 ปี เมืองสารภี ขอเชิญร่วมตักบาตรพระ 1,543 รูปถวายเป็นพุทธบูชา

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล และทำบุญเมืองสารภี ครบ 125 ปี จึงขอเ...

SHAREความคิดเห็น
เจ้าคุณโรเบิร์ต ศิษย์ฝรั่งรูปแรกของหลวงพ่อชา

เจ้าคุณโรเบิร์ต ศิษย์ฝรั่งรูปแรกของหลวงพ่อชา

เจ้าคุณโรเบิร์ต ศิษย์ฝรั่งรูปแรกของหลวงพ่อชา พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งที่ด

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึ่งที่ด

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรม เพื่อความสวัสดี เรื่อง ต...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง พุทธวิธีแก้ความหวาดกลัว

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง พุทธวิธีแก้ความหวาดกลัว

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรม เพื่อความสวัสดี เรื่องพุท...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องจงเอาชนะ ความรู้สึกแข่งดี

ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร เรื่องจงเอาชนะ ความรู้สึกแข่งดี

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก : ธรรม เพื่อความสวัสดี เรื่องจงเอ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน