Facebook Twitter
gPlus 
-
ธรรมะหลวงพ่อจรัญ เรื่อง รู้จริงคืออะไร

ธรรมะหลวงพ่อจรัญ เรื่อง รู้จริงคืออะไร

ธรรมะหลวงพ่อจรัญ เรื่อง รู้จริงคืออะไร รู้จริงคืออย่างไร รู้จริงต้องทำได้ รู้จำต้องท่องได้ รู้แจ้งต้...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

นิทานธรรมะเรื่อง แมงป่อง กับ กบ โดยท่าน ว.วชิรเมธี มีผู้อ่านเขียนมาถามว่า "ในที่ทำงานของผมมีคนอยู่ปร...

SHAREความคิดเห็น
นิทานเซน เรื่องคำสอนของปรมาจารย์ตั้กม๊อ

นิทานเซน เรื่องคำสอนของปรมาจารย์ตั้กม๊อ

ธรรมะ นิทานเซน เรื่องคำสอนของปรมาจารย์ตั้กม๊อ ท่านโพธิธรรมตั้กม๊อ เกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นชาวอิน...

SHAREความคิดเห็น
กรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน

กรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน

ธรรมะกรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน ในพระสูตรกล่าวว่า คนที่เกิดมาในโลกนี้ยังไม่เคยเป็นพ่อ เป็นแ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้

ธรรมะจากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้

ธรรมะ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องชีวิตคือการต่อสู้ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนอง...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง รักผู้อื่น

ธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง รักผู้อื่น

ความถูกต้องของการมีธรรมะมีศาสนาคือ หมดความเห็นแก่ตัวและรักผู้อื่น พวกนักแย้งหรือนักเมาปรัชญา Logic อ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (5)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) ความ แก่หง่อมของร่างกาย ยิ่งแก่เท่าไร...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง

ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง

"ความไม่มีเมตตา เป็นภัยอย่างยิ่งต่อตนเอง" " .. ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ สัตว์รู้ สัตว์จะไม่ระแวงภัย ผู้ไม่...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (4)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) สังขาร ย่อมแตกสลายดับไป แต่ธรรมย่อมทร...

SHAREความคิดเห็น
กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

การฟังธรรม ให้เข้าใจคือการพิจารณาไปตามกระแสธรรม กระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละ เป็นผู้มีกระ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ร่างกายก็ดี วัตถุทั้งหลายก็ดี ถ้าเราเห็นแล้ว ก็จงคิดแต่เพียงว่า สักแต่ว่...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะ สอนใจ กับการดำเนินชีวิต เรื่องไม่มีอะไรเป็น "ของฉัน" มันก็ไม่ทุกข์ โดย พระพรหมมังคล...

SHAREความคิดเห็น
ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

ธรรมะ พระอาจารย์ ท่านวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการ วิปัสสนากรรมฐาน มักจะให้ ปัจฉิมโอวาท...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) อนึ่ง ตัวของเราเกิดมาเป็นกาย สิทธิดี...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์และสัตว์ ตล...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะ เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ โดยพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) พอท่านจับหนังสือเล่มนี้...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟกิเลสจะดับเองโดยไม่พยายามนั้นไม่ได้

ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟกิเลสจะดับเองโดยไม่พยายามนั้นไม่ได้

ธรรมะ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อพระองค์ทรงแสด...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน