Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-
กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

กวีธรรมะ ทุกข์สุขอยู่ที่ตัวเรา

การฟังธรรม ให้เข้าใจคือการพิจารณาไปตามกระแสธรรม กระแสธรรมก็อยู่ที่ใจของเราใจเรานั่นแหละ เป็นผู้มีกระ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ร่างกายก็ดี วัตถุทั้งหลายก็ดี ถ้าเราเห็นแล้ว ก็จงคิดแต่เพียงว่า สักแต่ว่...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่มีอะไรเป็น

ธรรมะ สอนใจ กับการดำเนินชีวิต เรื่องไม่มีอะไรเป็น "ของฉัน" มันก็ไม่ทุกข์ โดย พระพรหมมังคล...

SHAREความคิดเห็น
ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

ปัจฉิมโอวาท 8 ประการ ของท่านวิปัสสนาจารย์

ธรรมะ พระอาจารย์ ท่านวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการ วิปัสสนากรรมฐาน มักจะให้ ปัจฉิมโอวาท...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (3)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) อนึ่ง ตัวของเราเกิดมาเป็นกาย สิทธิดี...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ)

ธรรมะจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ (ต่อ) พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์และสัตว์ ตล...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์

ธรรมะ เรื่อง โลกกับธรรมสัมพันธ์ โดยพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) พอท่านจับหนังสือเล่มนี้...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟกิเลสจะดับเองโดยไม่พยายามนั้นไม่ได้

ธรรมะหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไฟกิเลสจะดับเองโดยไม่พยายามนั้นไม่ได้

ธรรมะ จากหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อพระองค์ทรงแสด...

SHAREความคิดเห็น
เปิดเส้นทางสายไหม พระพุทธรูปแห่งบามิยัน และพระคัมภีร์พุทธเก่าแก่

เปิดเส้นทางสายไหม พระพุทธรูปแห่งบามิยัน และพระคัมภีร์พุทธเก่าแก่

หุบเขาบามิยันนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมระหว่างจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และ ยุโรป มีการค้นพบศาสนสถานทางศาสนาพุทธ และฮินดูเป็นจำนวนมาก

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา

การปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teach...

SHAREความคิดเห็น
ทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนา ธรรมะโดยท่านเขมานันทะ

ทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนา ธรรมะโดยท่านเขมานันทะ

ทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนาธรรมะโดยท่านเขมานันทะ (อาจารย์โกวิท เอนกชัย)นับตั้งแต่สมัยพุ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการเชิญระฆัง

ธรรมะจากหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ เรื่องการเชิญระฆัง

ธรรมบรรยายโดย : หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) งานภาวนา Happy Teacher will Change the World ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะเรื่องกะละมังรั่ว-กะละมังคว่ำ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะเรื่องกะละมังรั่ว-กะละมังคว่ำ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องกะละมังรั่ว และกะละมังคว่ำ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท การทำบาป แล้วบำเพ็ญบุญปิดช่องมันเสีย ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ เรื่องผู้มีสติ โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่องของศาสนานี้ก็คือ เรื่องให้ปล่อยวางตัวออกจากกรงนั่...

SHAREความคิดเห็น
ผิดในถูก ธรรมะโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ผิดในถูก ธรรมะโดยหลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ จากหลวงพ่อชา สุภัทโท เรื่อง ผิดในถูก เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน...มันก็ต้องแตก จ...

SHAREความคิดเห็น
คำสอนหลวงพ่อชา ไม่ฉลาดรักษาใจ จึงกวัดแกว่งไปตามอารมณ์

คำสอนหลวงพ่อชา ไม่ฉลาดรักษาใจ จึงกวัดแกว่งไปตามอารมณ์

ธรรมะ จาก หลวงพ่อชา สุภัทโท ไม่ฉลาดรักษาใจ จึงกวัดแกว่งไปตามอารมณ์ เปรียบน้ำฝน มันเป็นน้ำที่สะ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน