Facebook Twitter
gPlus 
-
บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง 'รากเหง้าของความเป็นมนุษย์'

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง 'รากเหง้าของความเป็นมนุษย์'

บทความธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เรื่อง "รากเหง้าของความเป็นมนุษย์"" .. ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของ...

SHAREความคิดเห็น
'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'ลุมพินีวัน' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

ลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

SHAREความคิดเห็น
ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

ฟังเพลง 'ลาวเสี่ยงเทียน' เพลงไทยเดิมที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

เพลง "ลาวเสี่ยงเทียน" เพลงไทยเดิมที่แสนไพเราะกับเนื้อหาที่ระลึกถึงคุณพระพุทธ ที่พึ่งอันประเสริฐสุด

SHAREความคิดเห็น
ความหมายของคำว่า 'ศาสนา'

ความหมายของคำว่า 'ศาสนา'

คนทุกคนบนโลกย่อมต้องมีศาสนาหรือความเชื่อเป็นของตนเอง และขึ้นชื่อว่า "ศาสนา" นั้น ย่อมต้องมีหลักคำสอน...

SHAREความคิดเห็น
ฮังการีเผยรายละเอียด มัมมี่หลวงจีนในพระพุทธรูปพันปี

ฮังการีเผยรายละเอียด มัมมี่หลวงจีนในพระพุทธรูปพันปี

โมนิกา คิส-สเตฟาน โฆษกของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เผยรายละเอียดโครงกระ...

SHAREความคิดเห็น
'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

'พุทธคยา' สังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

สถานที่แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

SHAREความคิดเห็น
สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิเบื้องต้น อานาปานัสสติ สำหรับคนทั่วไปอย่างง่าย ธรรมะเทศนาโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ท่านเจ้าคุณพุทธ...

SHAREความคิดเห็น
ทำสมาธิด้วย 'พุทธานุสติ'

ทำสมาธิด้วย 'พุทธานุสติ'

พุทธานุสติ เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่ง โดยการน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยความรู้สึกเลื่อมใส ศรั...

SHAREความคิดเห็น
พบร่างมนุษย์ นั่งขัดสมาธิในพระพุทธรูปจีนอายุพันปี

พบร่างมนุษย์ นั่งขัดสมาธิในพระพุทธรูปจีนอายุพันปี

นักวิจัยเผย พบร่างมนุษย์ในพระพุทธรูปอายุพันปี หลังเข้าเครื่องซีทีสแกน โดยคาดว่าน่าจะเป็นหลวงจีน "หลิวควน" ในยุคจีนโบราณ

SHAREความคิดเห็น
อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

อารมณ์ของสมาธิ 40 วิธี

สิ่งที่ใช้ในการยึดจิตในการทำสมาธิ ที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธินั้น ในทางพระพุทธศาสนา อาจารย์ในสมัยโบราณ...

SHAREความคิดเห็น
หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

จิตของคนทั่วๆ ไปที่ไม่เคยทำสมาธินั้น ก็มักจะมีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมาฝึกให้เชื่อง มี...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะหลวง เรื่องเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัว

บทความธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ วัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เร...

SHAREความคิดเห็น
ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุท...

SHAREความคิดเห็น
บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ

บทความธรรมะ เรื่อง อย่าเลี้ยงความไม่สบายใจ โดย ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ท่านธมฺมวิตกฺโก) คำว่า "ไ...

SHAREความคิดเห็น
พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในเวียดนาม

พุทธศาสนาในประเทศเวียดนามมีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะกับชีวิต พุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องพุทธศาสนากับการเยียวยาการเมืองและธุรกิจ ปลายเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.255...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่

ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ เรื่องศีล 5 สำหรับสังคมสมัยใหม่ พระไพศาล กล่าวว่า เสน่ห์แห่งคำสอนของท่า...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน