Facebook Twitter
gPlus 
-
ขอเชิญร่วมงานบุญ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ขอเชิญร่วมงานบุญ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่าทั่วประเทศ

SHAREความคิดเห็น
ความรักสองประเภท

ความรักสองประเภท

ความรักสองประเภทพุทธศาสนามองว่าความรักมีสองประเภท ประเภทหนึ่งเป็นความรักที่มีความยึดติดถือมั่น เป็นเ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล เรื่องไวต่อความสุข

ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล เรื่องไวต่อความสุข

ใช่หรือไม่ว่าคนเรามักเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสูญหายไปแล้ว แต่ตอนที่สิ่งนั้นยังอยู่กับเรา เรากลับไม่สนใจไยดี

SHAREความคิดเห็น
การยอมรับความจริง โดยพระไพศาล วิสาโล

การยอมรับความจริง โดยพระไพศาล วิสาโล

“การยอมรับความจริง” มิได้หมายถึง “การยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น” ที่จริงแล้วมันกลับช่วยให้เราสามารถรับมือกับเหตุร้ายได้ดีขึ้น

SHAREความคิดเห็น
ข้อคิดธรรมจากพระไพศาล วิสาโลเกี่ยวกับหลวงพ่อชา

ข้อคิดธรรมจากพระไพศาล วิสาโลเกี่ยวกับหลวงพ่อชา

ผู้มีภูมิธรรมอันสูงส่ง ไร้ธุลกิเลสในดวงใจ ย่อมยังความสงบเย็นให้แก่ผู้อยู่รอบข้าง กระแสแห่งเมตตาบารมีมิเพียงแต่จะแผ่ไปยังสรรพสัตว์เท่านั้น แม้พรรณไม้ก็อาจได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย

SHAREความคิดเห็น
สามมิติของชีวิต

สามมิติของชีวิต

คนส่วนใหญ่มักอยากให้ชีวิตยืนยาว แต่ชีวิตมิใช่เส้นตรง หากยังมีมิติอื่นๆ ด้วย หากเปรียบชีวิตดังกระแสน้ำ ชีวิตก็ต้องมีอย่างน้อยสามมิติ คือ ยาว กว้าง และลึก

SHAREความคิดเห็น
“ทำงานโดยไม่คาดหวังความสำเร็จเป็นอย่างไร ?”

“ทำงานโดยไม่คาดหวังความสำเร็จเป็นอย่างไร ?”

ขณะที่ลงมือทำงานนั้น ใจควรจดจ่ออยู่ที่งานตรงหน้า ทำงานนั้นให้ดีที่สุด อย่าเพิ่งไปจดจ่อข้างหน้าว่าเมื่อไหร่งานจะเสร็จ จะสำเร็จหรือไม่ หรือว่างานเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร

SHAREความคิดเห็น
“ชอบพูดเรื่องธรรมะมาก...จนคนหาว่าบ้า”

“ชอบพูดเรื่องธรรมะมาก...จนคนหาว่าบ้า”

การพูดเรื่องธรรมะ ก็ควรดูกาละเทศะด้วย การพูดธรรมะพร่ำเพรื่อ หรือพูดแบบเอาธรรมะทั้งดุ้นมาพูดโดยไม่คำนึงถึงคนฟัง ก็ก่อปัญหาได้เหมือนกัน

SHAREความคิดเห็น
'ทำอย่างไรให้ใจเย็น'

'ทำอย่างไรให้ใจเย็น'

คนใจร้อนนั้นขณะที่ทำอย่างหนึ่ง ก็นึกไปถึงอีกอย่างหนึ่งแล้ว กำลังกินข้าวอยู่ ก็นึกถึงการล้างจาน กำลังล้างจานอยู่ ก็นึกไปถึงการขับรถไปทำงาน จึงทำให้รีบร้อนตลอดเวลาและหงุดหงิดได้ง่าย

SHAREความคิดเห็น
ถอนพิษความทรงจำอันเจ็บปวด

ถอนพิษความทรงจำอันเจ็บปวด

ในชีวิตของเราย่อมมีเหตุการณ์มากมายที่ยากจะลืมเลือนได้ จะวิเศษเพียงใดหากเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องที่หวานชื่นระรื่นใจ แต่ความจริงก็คือ มันมักเป็นเรื่องราวที่ขมขื่น หนาวเหน็บและเจ็บปวด

SHAREความคิดเห็น
โลกร้อน เย็นธรรม

โลกร้อน เย็นธรรม

รากเหง้าของปัญหาโลกร้อน ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย อยู่ที่ทัศนคติของมนุษย์ในปัจจุบันที่มองเห็นธรรมชาติเป็นเพียงมวลวัตถุที่มีขึ้นเพื่อปรนเปรอความต้องการของมนุษย์เท่านั้น

SHAREความคิดเห็น
ยาสามัญประจำใจ

ยาสามัญประจำใจ

เราไม่อาจควบคุมกำกับผู้คนให้ทำดี หรือไม่ทำชั่วกับเราได้ แต่เราสามารถควบคุมกำกับจิตใจของเราได้ เราไม่อาจเลือกได้ว่ารอบตัวเราต้องมีแต่คนน่ารักพูดจาอ่อนหวาน แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำใจอย่างไรเมื่อประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนา

SHAREความคิดเห็น
ติดดี โดย พระไพศาล วิสาโล

ติดดี โดย พระไพศาล วิสาโล

เมื่อใดที่เราสำคัญตนว่าเราเป็นคนดี คนอื่นก็ดูด้อยกว่าเราไปหมด (ยกเว้นคนที่ทำตัวได้ดีกว่าเรา) ถ้าไม่เหม็นเบื่อคนอื่น ก็มักจะมีอาการสงสาร อยากจะสอนอยากชี้แนะอยู่ร่ำไป

SHAREความคิดเห็น
เพ่งนอก ลืมใน

เพ่งนอก ลืมใน

จิตที่ส่งออกไปรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง ภายนอกจะทำให้เกิดทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาขึ้น สุขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อพอใจ ทุกขเวทนาเกิดขึ้นเมื่อไม่พอใจ

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน