Thaiza.com บันเทิง  ดูหนัง  ฟังเพลง  ผู้หญิง  กีฬา  วาไรตี้  ข่าวเด่น  เทคโนโลยี  เกมส์  แกลอรี่  ท่องเที่ยว  มือถือ  กล้องดิจิตอล  ดูดวง Trend  
หน้าแรกวาไรตี้ เฮฮาขำขัน เตือนภัย สาระน่ารู้
สยองขวัญ ธรรมะ ธรรมโม ไลฟ์สไตล์ มุมหนังสือ อาหาร เว็บบอร์ดวาไรตี้  
สาระน่ารู้
"เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ"

"เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น รัตนะแห่งแผ่นดิน ของรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย ด้วยทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยเอาไว้มากมาย ประดับแผ่นดินให้งามจรัสด้วยปัญญา พระปรีชาญาณในด้านภาษานั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่นิกรชนตลอดมา
        นอกจากภาษาไทยซึ่งทรงมีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังทรงพระปรีชาในภาษาต่างประเทศถึง 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เขมร บาลี และสันสกฤต
        ความใฝ่รู้รักการอ่านผสานกับพระอัจฉริยภาพในการประพันธ์และความวิริยะหมั่นฝึกฝนการเขียน จนผลิผลออกมาเป็นพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรอง หลากเรื่องหลายรสแก่ผู้อ่านในวงการหนังสือ กระทั่งถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2548 นี้ ทรงมีพระราชนิพนธ์ที่พิมพ์รวมเล่มแล้ว 117 เล่ม ในบรรดาพระราชนิพนธ์เหล่านี้ มีพระราชนิพนธ์แปลทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองอยู่หลายเล่ม ได้แก่ กำเนิดอนาคต (งานวิชาการ) ขบวนการนกกางเขน (วรรณกรรมเยาวชน) นวนิยายจีน 2 เรื่อง ผีเสื้อ และ เมฆเหินน้ำไหล รวมบทกวีจีน 2 เล่ม ชื่อ เก็จแก้วประกายกวี และ หยกใส่ร่ายคำ
เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ
เป็นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนและเยอรมัน 3 เรื่อง ได้แก่ แสงโคมของไอ้ร์เค่อ สาวน้อยเสี่ยวหวู และ ปลวก ในพระราชนิพนธ์คำนำ ได้กล่าวไว้ว่า
        "หนังสือ เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ เป็นการรวบรวมเรื่องที่ข้าพเจ้าแปลไว้ในเวลาต่าง ๆ กัน เห็นว่าน่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ผู้อื่นมีโอกาสอ่านวรรณกรรมต่างประเทศที่มีคุณค่า เป็นการจรรโลงความคิด และความเข้าใจมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น
        ...การนำวรรณกรรมรูปแบบต่างกัน วัฒนธรรมต่างกันมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกันอาจดูแปลก แต่ถ้าพิจารณาสาระและแนวคิดของเรื่องทั้งสาม จะเห็นว่าสอดคล้องกลมกลืนกัน คือ เป็นการพินิจความเสื่อมสลายทางจิตวิญญาณของสังคมสมัยใหม่ ที่มนุษย์ใช้วัตถุเป็นเครื่องวัดความสุขในชีวิต ปล่อยตนให้จมอยู่กับความสุขจอมปลอม ไม่รับรู้ความเป็นจริงและปัญหาอื่นใด หรือไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและของสังคม ยึดมั่นถือมั่นผิด ๆ จนถึงวาระสุดท้ายที่สายเกินแก้ วรรณกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การรู้ตระหนักในสัจธรรมย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
...ชื่อหนังสือเล่มนี้มาจากวรรคหนึ่งของบทกลอนชื่อ วันนี้ ข้าพเจ้าแต่งเมื่อราว พ.ศ.2525 หรือ พ.ศ. 2526 ได้ความคิดมาจากเพลง Today กลอนคำสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเขียน คือ เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ วันของฉันที่แท้แค่วันเดียว
 ...วรรณกรรมทั้งสามเรื่องนี้ แม้จะแสดงถึงความเสื่อมสลาย แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ได้สิ้นหวังสิ้นศรัทธาในความดีงามของใจมนุษย์ ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรักเมตตาอาทรระหว่างมนุษย์ที่จะยังให้สังคมสงบสุข ท่ามกลางความแปรผันภยันตรายนานาที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่เสมอ"
        แสงโคมของไอ้ร์เค่อ เป็นผลงานความเรียงของ ปาจิน นักเขียนเรืองนามของจีนในคริสต์ศตวรรษที  20 ปาจิน มีชื่อจริงว่า หลี่เหราถัง หรือ เฟ่ยกาน ปาจินเกิดที่นครเฉิงตู มลฑลเสฉวน ในครอบครัวที่มีฐานะดี ทั้งพ่อและแม่มีการศึกษาสูง ปาจินได้เรียนหนังสือกับครูที่มาสอนที่บ้าน เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรม ก็ประจวบกับเกิดเหตุการณ์ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 ที่ปัญญาชนจีนรวมตัวกันต่อต้านจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น เหตุการณ์นี้นอกจากมีอิทธิพลต่อปัญญาชนนักปฏิวัติแล้ว ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงวรรณกรรมจีนอย่างมาก เหตุการณ์สำคัญข้างต้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางความคิดใหม่ ๆ ของปาจิน ซึ่งในขณะนั้นอายุเพียง 15 ปี
ปาจินได้สร้างสรรค์ผลงานจำนวนมากแก่วงวรรณกรรมจีน และมีอิทธิพลยิ่ง งานเขียนมีชื่อเสียงมีผู้แปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง 20 ภาษา เป็นนักเขียนคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนของจีน ที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือ ไม่ต้องพึ่งเงินเลี้ยงชีพจากรัฐบาล
        ปาจินเกลียดสังคมกึ่งศักดินากึ่งจักรวรรดินิยม เขาจึงใช้พรสวรรค์ผ่านปลายปากกาเผยแพร่ความคิดต่อต้านสภาพการณ์เช่นนั้น เขาตำหนิการศึกษาธรรมเนียมโบราณแบบขงจื๊อว่าไม่ถูกต้อง ต้องขจัดออกไปให้ได้ งานเขียนของเขาหลายเรื่องโจมตีพ่อแม่ที่แสวงหาความร่ำรวยเพื่อลูกหลาน แต่ไม่ให้การศึกษาเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง นวนิยายของปาจินมักพรรณนาให้ผู้อ่านเห็นภาพชีวิตที่ยากลำบากของชาวนา กรรมกร คนด้อยโอกาส และการต่อสู้ของคนเหล่านั้น
        แสงโคมของไอ้ร์เค่อ เป็นความเรียงร้อยแก้วเกี่ยวกับการกลับสู่บ้านเดิมของปาจิน ที่เขาจากไปถึง 18 ปี และหวังว่าจะกลับมาได้เห็นครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางดี แต่กลับได้พบเห็นแต่สิ่งเดิม ๆ เขาจึงหงุดหงิดใจมาก พักอยู่เมืองนี้ได้เพียง 50 กว่าวัน แล้วจากไปด้วยความผิดหวัง แต่ก็ได้พบโคมไฟในหัวใจที่จะส่องสว่างนำทางชีวิตของเขาตราบชั่วนิรันดร์
สาวน้อยเสี่ยวหยูว เรื่องสั้นขนาดยาว ของ เหยียนเกอหลิง นักเขียนจีนรุ่นปัจจุบัน ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา เหยียนเกอหลิงเป็นนักเขียนจีน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในหมู่ผู้อ่าน นักศึกษา และนักวิจารณ์ งานเขียนของเธอละมุนละไม สง่างาม สะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติ หรือธาตุแท้ของมนุษย์ที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน และน่าฉงนสนเท่ห์
        เสี่ยวหยูว เป็นสาวน้อยชาวจีนที่อพยพไปอยู่โลกตะวันตกด้วยความฝันบรรเจิดว่า จะได้ร่วมชีวิตกับชายหนุ่มผู้เป็นที่รัก ซึ่งดูมีอนาคตสดใสยาวไกล แต่แล้วเสี่ยวหยูวก็ได้เรียนรู้ว่า ชีวิตมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เธอต้องยอมซื้อสามีจอมปลอม จดทะเบียนสมรสกับชายแก่นักดนตรีชาวอิตาเลียนผู้ไร้อาชีพ เพื่อที่เธอจะได้รับใบอนุญาตให้ทำงานอยู่ในประเทศนั้น เธอต้องจำยอมเพราะเป็นหนทางเดียว กระนั้นความเสียสละของเธอมิได้ทำให้ชายหนุ่มที่เธอรัก รู้สึกซาบซึ้งแต่อย่างใด เธอได้ค้นพบว่าชายคนรักของเธอมีแต่ความเห็นแก่ตัว หึงหวง หยาบคาย และไร้เมตตาธรรม
แต่ท้ายที่สุดแล้ว เสี่ยวหยูว สาวน้อยจากดินแดนแห่งอู่อารยะธรรมตะวันออกก็สามารถใช้ หัวใจพิสุทธิ์ดุจหยกใสของเธอ ชำระความเสื่อมสลายร้อนแรงของ ทะเลเพลิง แห่งโลกสมัยใหม่ได้
ปลวก บทละครวิทยุของ กุนเธอร์ ไอซ์ นักเขียนชาวเยอรมันในศตวรรษที 20 เรื่องปลวกไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นความกลวง ความฉาบฉวยของคนในสังคมปัจจุบัน เหมือนกับคนเหล่านั้นกำลังถูกปลวกกัดกิน จนชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างผุกร่อน สั่นคลอน บรรยากาศของเมืองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝน มีเสียงฟ้าร้องคำรามข่มขู่อยู่เป็นระยะ ๆ เช่นเดียวกับคำพูดของลูซี่ที่กล่าวกับมารดาที่มาเยี่ยมว่า พื้นที่ยืนกันอยู่นั้นยังเหลือเพียงเปลือกผิวบาง ๆ ข้างในกลวงหมดแล้ว จากเสียงกัดแทะของปลวกที่ลูซี่ได้ยินและเข้าใจ แต่มารดายังไม่เข้าใจ
        ลูซี่และบิลเป็นตัวแทนของคนทั่วไป มีชีวิตสมบูรณ์พร้อม มีแฟลตน่าอยู่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ที่คนในสังคมขวนขวายอยากมี เช่น โซฟาชุดรับแขกที่สวยงาม มีเครื่องเล่นจานเสียง วิทยุ และสิ่งอื่น ๆ แสดงภาพชีวิตในทศวรรษ 1950 ที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวสู่ความรุ่งเรือง ความสุขสมบูรณ์ในอาณาจักรครอบครัวแคบ ๆ เป็นสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ หาความสุขในโลกของตน ไม่สนว่าจะมีอะไรเกิดรอบตัว เฉยเมยต่อสิ่งที่ไม่ปกติ ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน
        เสียงเป็นสื่อสำคัญสำหรับละครวิทยุ เสียงปลวกในเรื่องอาจตีความได้หลายอย่าง เช่น ภัยของรัฐบาล เผด็จการ ภัยสงคราม ภัยจากการ
ทำลายความสมดุลของธรรมชาติ ฯลฯ ภัยเหล่านี้มนุษย์ล้วนเป็นผู้ก่อขึ้น จึงน่าจะหลีกเลี่ยงได้ มนุษย์ควรจะตื่นตัวอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ไม่ดูดายปิดหูปิดตา เอาแต่หาความสุขอยู่แต่ในบ้านของตน
        บทละครเตือนคนให้รีบตื่น มิฉะนั้นวันหนึ่งจะตื่นมาพบมหันตภัยที่สายเกินแก้ข้อมูลจาก http://www.yingthai-mag.com/
ฉบับที่ 712 ปีที่ 30TAG :
 
คุณเห็นด้วยกับ ข่าว/บทความ นี้หรือไม่
เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย
จำนวนคนโหวต 2 คน
เห็นด้วย 2 คน
100.0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0.0 %
บทความที่เกี่ยวข้อง
 
 เกร็ดความรู้  ดูตลก
 ตลกๆ  เตือนภัย
 ธรรมะ  น่ากลัว
 ร้านอาหารแนะนํา  ไลฟ์สไตล์
 สยองขวัญ  สาระน่ารู้
 สูตรอาหาร  หนังสือ
 อาหารจานเดียว  อาหารเจ
เมษายน 2557
S
M
T
W
T
F
S
17
 งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว 2557
 งานมหัศจรรย์พนมรุ้ง “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง”
 งานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2557
 งานสืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน
 ประเพณี ปอยส่างลอง
 ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
 งานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์
 เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร
 งานประเพณีสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์ บุญปีใหม่ ไทย-ลาว ประจำปี 2557
 งานประเพณีสงกรานต์เมืองสุโขทัย “สงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย” ประจำปี 2557
ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 3
ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 3 ดำเนินเรื่องมาจนถึงเล่มที่ 3 ในตอนไขปริศนานิกายชุดดำ เล่มนี้ประกอบด้วยสองคดีสุดโหด ที่ตี๋เหรินเจี๋ยต้องเผชิญกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ขุนนางของเมืองเจียงโจวหลายคนถูกสังหารอย่างลึกลับ... อ่านต่อ
 ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 2
 ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ เล่ม 1
 สู่นรกภูมิ
 กิเลส Management
 นครรัตติกาล เล่ม 5 เมืองวิญญาณสาบสูญ
 นครรัตติกาล เล่ม 4 เมืองเทวดาตกสวรรค์
 นครรัตติกาล เล่ม 3 เมืองแก้ว
 นครรัตติกาล เล่ม 2 เมืองเถ้า
 นครรัตติกาล เล่ม 1 เมืองกระดูก
 The Hunger Games III ม็อกกิ้งเจย์
 The Hunger Games II ปีกแห่งไฟ
 52 เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ
 ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
 หนังสือ Race รักสุดฤทธิ์
 ทางผ่านกามเทพ
อิชิตัน เจอคลิปน้องกัปตันและกพ่อหน่อย...ขำขำ555
อิชิตัน เจอคลิปน้องกัปตันและกพ่อหน่อย...ขำขำ555
สามีตีตรา (ล้อเลียน)
สามีตีตรา (ล้อเลียน)
อย่ามโน (Don't Cha) Gybzy & Baitoey (Cover)
อย่ามโน (Don't Cha) Gybzy & Baitoey (Cover)
ฉันคือเจ้าหญิง
ฉันคือเจ้าหญิง
แปลกสะท้านเน็ต! เทรนด์เซลฟี่ใหม่มาแรง แค่เทปกาวก็แนวได้
แปลกสะท้านเน็ต! เทรนด์เซลฟี่ใหม่มาแรง แค่เทปกาวก็แนวได้
BKK 1st Time : ตอนโดนคนไทยด่าครั้งแรก
BKK 1st Time : ตอนโดนคนไทยด่าครั้งแรก
ถึงคนขายแหนม
ถึงคนขายแหนม
ไข่บอกเวลา !!
ไข่บอกเวลา !!
คนอวดผี 9 เมษายน 2557
คนอวดผี 9 เมษายน 2557
คนอวดผี 2 เมษายน 2557
คนอวดผี 2 เมษายน 2557
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 1 12 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 1 12 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 30 11 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 30 11 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 29 11 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 29 11 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 28 11 2011
The Shock FM 101 ย้อนหลัง 28 11 2011
คนอวดผี วันที่ 26 มีนาคม 2557
คนอวดผี วันที่ 26 มีนาคม 2557
คนอวดผี 2014 19 มี.ค. 57
คนอวดผี 2014 19 มี.ค. 57
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
- โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
- ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
- ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
*อย่าลืมกรอกรหัสลับด้วยค่ะ
*นามแฝง หรือ e-mail คุณ