Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

วัคซีน"ไอพีดี" หรือเข็มนี้มีความสำคัญ

|
"วัคซีนไอพีดี" เป็นชื่อของวัคซีนราคาแพงเข็มใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในปัจจุบัน โดยชื่อของ IPD มาจากคำว่า Invasive Pneumococcal Disease ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกโรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสขั้นรุนแรง (ประกอบด้วยกลุ่มโรครุนแรงสองกลุ่มคือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด)
       
ชื่อโรค "เยื่อหุ้มสมองอักเสบ" และเชื้อแบคทีเรีย "นิวโมคอคคัส" อาจฟังไม่สะดุดหูสำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าตนเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยง แต่ก็เป็นสองชื่อที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับวงการกุมารแพทย์ และผู้ปกครองของเด็ก ๆ จำนวนมาก หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตัวเลขการเสียชีวิตในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบถึงกว่าปีละ 2 ล้านคนต่อปีจากการติดเชื้อดังกล่าว (ส่วนมากของการเสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งมีฐานะยากจนและไม่สามารถจ่ายเงินซื้อวัคซีนราคาแพงชนิดนี้ได้) ซึ่งความรุนแรงของปัญหานี้ยังทำให้ WHO ขอความร่วมมือให้แต่ละประเทศพิจารณาบรรจุวัคซีน IPD ให้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก โดยในปัจจุบันมี 37 ประเทศที่บรรจุวัคซีนไอพีดีอยู่ในแผนสาธารณสุขแห่งชาติ ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรปอีกจำนวนมาก
       
กระเทาะเชื้อ"นิวโมคอคคัส"
       
เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า สเตปโตคอคคัส นิวโมนิเอ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคปอดบวมที่ทำให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกเสียชีวิต และยังทำให้เกิดโรคติดเชื้อรุนแรงอื่น ๆ ตามมาได้ ยกตัวอย่างเช่น การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนล่าง (ทำให้เกิดอาการปอดบวม หรือปอดอักเสบ) การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (ทำให้เกิดโรคไซนัสอักเสบ หูน้ำหนวก หรือหูชั้นกลางอักเสบ) การติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง (ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ)
       
ทั้งนี้ อาการและความรุนแรงของโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ติดเชื้อ หากติดเชื้อในระบบประสาท เด็กจะมีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง ถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีอาจเสียชีวิตหรือเกิดความพิการได้ แต่ถ้าหากติดเชื้อในกระแสเลือด อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา และเชื้อยังสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่น ๆ เช่น ปอด กระดูก เยื่อหุ้มสมองได้
       
เชื้อนิวโมคอคคัสนี้สามารถพบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอของคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ การไอ จาม จึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแพร่กระจายเชื้อโรคดังกล่าว สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรค IPD ได้คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำ หรือเด็กที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด เป็นต้น
       
รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และประธานการจัดงานประชุมสัมมนาแพทย์ระดับชาติ เรื่องโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในประเทศไทย ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่า "ปัญหาของเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสในปัจจุบันคือการดื้อยา ทันทีที่มีการพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ขึ้นมา ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดเชื้อโรคดื้อยาตัวใหม่ขึ้นมา ทำให้วงการสาธารณสุขของไทยต้องมีการศึกษาวิจัยว่าจะรับมือโรคนี้อย่างไรจึงจะเหมาะสม"
       
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน IPD เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันโรคได้ โดย นพ.ทวีชี้แจงถึงว่า เป็นเพราะที่ผ่านมาหากเป็นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้ว โอกาสที่เชื้อโรคจะดื้อยามีสูง แต่ยังไม่เคยมีกรณีของเชื้อโรคดื้อวัคซีนมาก่อน ส่งผลให้การป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสด้วยวัคซีนจึงได้รับความนิยม
       
"การพิจารณาว่าจะใช้วัคซีนหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดในประเทศ ว่าระหว่างการรักษาไปเรื่อย ๆ กับการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ด้านไหนมีความเหมาะสมมากกว่ากัน ข้อมูลจากการทำวิจัยซึ่งเป็นข้อมูลที่ยืนอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากต่อปัญหานี้ เพราะจะช่วยยืนยันว่ามันคุ้มค่าไหมสำหรับคนไทย ตอนนี้เรายังขาดข้อมูลในอีกหลายส่วน และต้องวิจัยต่อไป เพื่อจะได้มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่า ปัญหาของประเทศไทยใหญ่แค่ไหน"
       
อย่างไรก็ดี ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชากรเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวมีราคาแพง (ประมาณเข็มละ 3,500 - 5,000 บาท) ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตยาในต่างประเทศได้อ้างถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการผลิต ทำให้ไม่สามารถลดราคาค่าวัคซีนลงได้ และหากถามถึงศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตวัคซีนขึ้นใช้เองนั้น นพ.ทวีกล่าวว่า เทคโนโลยีของประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้าในระดับดังกล่าว จึงทำให้โอกาสในการผลิตวัคซีนขึ้นใช้เองนั้นไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลย
       
ด้วยเหตุนี้ ทำให้แนวทางการรักษาของประเทศไทยจึงยังคงพึ่งพายาปฏิชีวนะร่วมกับวิธีทางการแพทย์อื่น ๆ ซึ่งจะได้ผลดีหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แต่กรณีที่พบเชื้อนิวโมคอคคัสดื้อยา ก็จะกลายเป็นปัญหาทางการรักษาทันที และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนถึงแก่ชีวิต หรือพิการทางสมองได้
       
นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว แนวทางป้องกันที่ดีที่สุดอาจเป็นการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ เนื่องจากน้ำนมแม่มีสารอาหาร - ภูมิต้านทานที่จำเป็นต่อการเติบโตของทารก อีกทั้งยังต้องสอนให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการพาลูกไปในที่ที่มีคนเยอะ เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อโรค เหล่านี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันได้เช่นกัน


ที่มา http://www.manager.co.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

อีโบล่า ไวรัสอันตรายที่ไม่มีวัคซีนป้องกัน

อีโบล่า ไวรัสอันตรายที่ไม่มีวัคซีนป้องกัน

หลังจากที่เชื้อไวรัสอีโบล่าได้มีการระบาดในประเทศกินี และทำให้มีผู้เสียชีวิต 78 คนนับตั้งแต่ต้นปี ล...

SHAREความคิดเห็น
ทารกจีนดับ 7 รายซ้อนหลังรับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ทารกจีนดับ 7 รายซ้อนหลังรับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

เตือนภัย สาธารณสุขจีนวุ่น ทารกเสียชีวิต 7 รายซ้อน หลังรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ผลิตจา...

SHAREความคิดเห็น
วัคซีนช่วยเลิกบุหรี่

วัคซีนช่วยเลิกบุหรี่

นักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ กำลังพัฒนาวัคซีนนิโคตินเพื่อช่วยคนที่อยากเลิกบุหรี่ คาดว่าจะสามารถเริ่มทดลอง...

SHAREความคิดเห็น
วัคซีนทางจิต

วัคซีนทางจิต

การที่คนเราหลงใหล หลงโกรธ หลงผิด และหลงทำผิด ก็เพราะขาดวัคซีนทางจิต มิได้ฉีดเชื้อหรือภูมิต้านทานไว้ก่อน ดังท่านกว่าว่า "ถ้าสติมาปัญญาจะเกิด ถ้าสติเตลิดจะเกิดปัญหา"

SHAREความคิดเห็น
เม็กซิโกคิดวัคซีนต้านเสพติดเฮโรอีน

เม็กซิโกคิดวัคซีนต้านเสพติดเฮโรอีน

ผู้ประกาศในขณะที่ทางการเม็กซิโก กำลังปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ พย...

SHAREความคิดเห็น
ไทยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จ

ไทยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จ

นักวิจัยไทยประสบความสำเร็จ พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกได้ครั้งแรกของโลก พร้อมส่งต่อให้เอกชนนำไปปรับปรุงให้สามารถนำมาใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SHAREความคิดเห็น
ทีมแพทย์สหรัฐคิดวัคซีนป้องกันโคเคน

ทีมแพทย์สหรัฐคิดวัคซีนป้องกันโคเคน

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯประสบความสำเร็จในการทดลองวัคซีนป้องกันฤทธิ์ของโคเคนที่มีต่อระบบประสาท

SHAREความคิดเห็น
วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง

วัคซีน...กับความจำเป็นเมื่อเดินทาง

นอกเหนือจากจัดเตรียมยาประจำตัวเมื่อต้องเดินทางแล้ว นักเดินทางที่ดีควรวางแผนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคต่างๆ ระหว่างการเดินทาง

SHAREความคิดเห็น
สธ.เปิดฉีดวัคซีนหวัด2009ฟรี 1 ก.ค.-31ต.ค.นี้

สธ.เปิดฉีดวัคซีนหวัด2009ฟรี 1 ก.ค.-31ต.ค.นี้

สธ.รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทั่วประเ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน