Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปี 60

|
เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปี 2560

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชุนที่ผ่านการคัดเลือกด้านความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาเครือข่าย จำนวน 40 ราย ในสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขา ของใช้และของที่ระลึก

โดยภายในงานมีนายศิริชัย แย้มโอฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้นกล่าวเปิดงาน และนายเพทาย  ล่อใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปี 2560 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประกอบธุรกิจเพียงลำพังไม่สามารถสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง การให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการิสาหกิจชุมชนนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดังนั้น การสร้างเครือข่ายพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน จะช่วยให้ผู้ประกอบได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาดระหว่างกัน ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดการเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันในการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแนวคิดจากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางการค้าเดินหน้าไปด้วยกัน ในปี 2559  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทานขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เกิดโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน แต่การดำเนินงานการสร้างเครือข่ายไม่อาจเห็นผลสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวของสมาชิกในกลุ่มที่จะประสานประโยชน์ สร้างทัศนคติ ความไว้วางใจและสร้างระบบการทำงานในกลุ่ม ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา อย่างน้อย 5 ปี”

นอกจากนี้ ยังมีศิลปินดาราศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิวิศน์ บวรกีรติขจร (ตี๋  AF4), จิ๊บ ปกฉัตร เทียมชัย, ไอซ์ พิชพงศ์ โสมกุล และ ลาภิสรา อินทรสูตร (แอปเปิ้ล The Star7)  ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการทำธุรกิจ ดำเนินรายการโดย เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

กลับขึ้นด้านบน