Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

|ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่
ทางมาไปครบครันธัญญาหาร
มีคนดีที่ศึกษาพยาบาล
ปลอดภัยพาลควรอยู่กินถิ่นนั้นแล
 
ถิ่นอันสมควร ควรประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม ๔ อย่างได้แก่

๑. อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึงอยู่แล้วสบาย เช่นสะอาด เดินทางไปมาสะดวก อากาศดี เป็นแหล่งชุมชน ไม่มีแหล่งอบายมุขเป็นต้น

๒. อาหารเป็นที่สบาย หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เช่นมีแหล่งอาหารที่สามารถจัดซื้อหามาได้ง่าย เป็นต้น

๓. บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึงที่ที่มีคนดี จิตใจโอบอ้อมอารี ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีศีลธรรม ไม่มีโจร นักเลง หรือใกล้แหล่งอิทธิพลเป็นต้น

๔. ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึงมีที่พึ่งด้านธรรมะ มีที่ฟังธรรมเช่น มีวัดอยู่ในละแวกนั้น มีโรงเรียน หรือแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นต้น

ที่มา dhammathai.org


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ๏ ศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักด...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูตร๏ การสนใจใฝ่คว้าหาความรู้ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษาม...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ

มงคล ๓๘ ประการ : มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตน...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีย์...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต๏ ควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สบสุขสันต์ความค...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล อย่าคบมิตรที่พาลสันดานชั่วจะพาตัวเน่าดิบจนฉิบหายแม้ความ...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน