Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

|



มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์
ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศา
ครูอาจารย์เจดีย์ที่สักการ์
ด้วยบุปผาปฏิบัติสวัสดิ์การ


การบูชา คือ การแสดงความเคารพบุคคลที่เรานับถือ ยกย่อง เลื่อมใสในบุคคลคนนั้น ซึ่งการบูชาแบ่งออกเป็น ๒ อย่างคือ

๑. อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของเช่น การนำเงินให้พ่อแม่ไว้ใช้จ่าย หรือมอบทรัพย์สินให้พ่อแม่ หรือการนำดอกไม้ ธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือเป็นอามิสบูชาเป้นต้น

๒. ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การฝึกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่าน เห็นความจริงในความเป็นไปของโลกเป็นต้น
 

บุคคลที่ควรบูชา มีดังนี้คือ

๑. พระพุทธเจ้า (คงไม่ต้องอธิบาย)

๒. พระปัจเจกพระพุทธเจ้า หมายถึงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

๓. พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิศราชธรรม

๔. บิดามารดา

๕. ครูอาจารย์ ที่มีความรู้ดี มีความสามารถ และประพฤติดี

๖. อุปัชฌาย์ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีความประพฤติดี ตั้งอยู่ในธรรม

 

 

ที่มา dhammathai.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน๏ กุศลบุญคุณล้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบ...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ  มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา๏ ควรบูชาไตรรัตน์ขัตติเยศร์ผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีย์...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต๏ ควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สบสุขสันต์ความค...

SHAREความคิดเห็น
มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล

มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล

ธรรมะ มงคล ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ การไม่คบคนพาล อย่าคบมิตรที่พาลสันดานชั่วจะพาตัวเน่าดิบจนฉิบหายแม้ความ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท เรื่อง หลงโลก หลงอารมณ์

ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท เรื่อง หลงโลก หลงอารมณ์

ธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท เรื่อง "หลงโลก หลงอารมณ์"" .. ดังนั้นการฟังธรรมะเพื่อจะอบรมใจเราให้เกิดปัญญา ...

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ 'พรหมลูกฟัก' โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ

ธรรมะ "พรหมลูกฟัก" โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯท่านว่า พรหมลูกฟักเทวดานั้น มีจำนวนมากมาย ล่องลอยอยู่ใ...

SHAREความคิดเห็น
นิทานธรรมะ เรื่อง บัวแล้งน้ำ

นิทานธรรมะ เรื่อง บัวแล้งน้ำ

นิทานธรรมะ เรื่อง บัวแล้งน้ำคำว่า "บัว" เป็นชื่อพรรณไม้น้ำชนิดหนึ่ง มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่น...

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน