-

พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ

|

พุทธศาสนสุภาษิต สอนใจ 


ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ  อ่านว่า ตันจะ-กัมมัง-กะตัง-สาทุ 

แปลว่า สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี


น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ  อ่านว่า นะ-ตัง-กัมมัง-กะตัง-สาทุ 

แปลว่า สิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี


อปฺปํ วา ยทิวา พหุ  อ่านว่า อับปัง-วา-ยะทิวา-พะหุ  

แปลว่า ควรแบ่งปัน ไม่ว่ามากหรือน้อย


สมคฺคานํ ตโป สุโข  อ่านว่า สะมัคคานัง-ตะโป-สุโข  

แปลว่า ความพยายามเพื่อสามัคคีกัน ทำให้เกิดความสุข


สมคฺคา สขิลา โหถ  อ่านว่า สะมัคคา-สะขิลา-โหถะ 

แปลว่า จงสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันเถิด


สีลํ กวจมพฺภุตํ อ่านว่า สีลัง-กะวะจะมับพุตัง

แปลว่า ศีล เป็นเกราะคุ้มกันอย่างอัศจรรย์


โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ อ่านว่า โกทัง-คัดตะวา-สุขัง-เสติ

แปลว่า ขจัดความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข


กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ อ่านว่า กุดโท-ธัมมัง-นะ-ปัดสะติ

แปลว่า ผู้ที่โกรธ มักมองไม่เห็นธรรม


ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ อ่านว่า ธัมเม-ถิตัง-นะ-วิชะหาติ-กิดติ

แปลว่า เกียรติ ย่อมไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรม


กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย อ่านว่า กะตันจะ-สุกะตัง-เสยโย

แปลว่า ทำความดี ย่อมดีกว่า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...

พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ

พุทธศาสนสุภาษิตสอนใจ

พุทธศาสนสุภาษิต สอนใจ  ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ  อ่านว่า ตันจะ-กัมมัง-กะตัง-สาทุ  แปล...

SHAREความคิดเห็น
นิทานคุณธรรมสอนใจเรื่องในยามที่เราลำบาก

นิทานคุณธรรมสอนใจเรื่องในยามที่เราลำบาก

นิทานสอนใจในยามที่เราลำบาก...อย่าเสียกำลังใจ เมื่อเจออุปสรรคของชีวิต...แย่าท้อแท้ อย่าท้อถอย เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสีย...กำลังใจ

SHAREความคิดเห็น
สอนใจตัวเองก่อน โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

สอนใจตัวเองก่อน โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

เรามักทุ่มใจ ไปอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง อย่าเชื่อความรู้สึก อย่าเชื่ออารมณ์ อย่ายินดี ยินร้าย พยายามรักษาใจเย็น ใจดี ใจกลาง ๆ ปกติเราทำผิดเหมือนกัน

SHAREความคิดเห็น
ธรรมะสอนใจ ฉบับขำขำ

ธรรมะสอนใจ ฉบับขำขำ

ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ไม่โง่แต่ถ้าฟังโปเตโต้ ถึงมีรักแท้ก็ดูแลไม่ได้ฟังธรรมะแล้วจะทำให้ตาแจ่มใสแต่ถ้าฟั...

SHAREความคิดเห็น
นิทานสอนใจ เรื่อง วิธีการหาคู่แท้

นิทานสอนใจ เรื่อง วิธีการหาคู่แท้

แต่แหมช่วงนี้...จะแท้หรือเทียมก็เข้ามาก่อนเหอะ จริงมะ !! แล้วก็ค่อยมาดูกันทีหลังว่าใช่หรือไม่ใช่...ว่าแล้วก็มาดูกันว่าเค้าว่าอย่างไร

SHAREความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน